Mbo-certificaat: Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Met behulp van de leereenheid ‘ondersteunen bij wonen en welbevinden’ ontwikkel je specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een fijne woon- en leefomgeving van ouderen in zorginstellingen. Denk daarbij aan onderdelen als schoonmaak, hygiëne, voeding en sociale activiteiten. Zo kun jij straks een zorgvrager van handige tips voorzien en een helpende hand bieden bij het realiseren van een prettige, veilige en verantwoorde leefomgeving.

 

Deze gecertificeerde module (C0033) is met name geschikt voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken; zogenaamde zij-instromers (23+). Maar ook voor medewerkers die het mbo-certificaat ‘individuele basiszorg verlenen’ al in hun bezit hebben. 

inhoud cursus ondersteunen bij wonen en welbevinden

Het certificaat bevat essentiële elementen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden bij wonen en welbevinden van ouderen goed en verantwoord uit te kunnen voeren. 

 

De zorgvraag in de ouderenzorg wordt complexer. Daarnaast hebben we te maken met tekorten op de arbeidsmarkt en dan met name op niveau 2 en 3. Dit certificaat sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.

 

Het gaat om die werkzaamheden waardoor de zorgvrager in de intramurale zorg, prettig en verantwoord kan wonen en leven maar die niet direct gericht zijn op persoonlijke zorg en ADL. In de notitie ‘Kwaliteit van Leven’ is aangegeven hoe cruciaal welzijn is in de intramurale setting (naast persoonlijke zorg en ADL).

duur cursus

Aantal bijeenkomsten: 11
Duur bijeenkomst: 3 uur
Moment van de dag: middag, ochtend
Zelfstudie: 1 uur per week
Looptijd: 24 weken

toelatingsvoorwaarden

  • een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg,
  • of een mbo-diploma Entreeopleiding niveau 1
  • een erkende leerwerkplek voor minimaal 16 uur per week
  • beschikking over een laptop

waardepapier

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een erkend mbo-certificaat.

 

Het mbo-certificaat omvat een gedeelte uit de mbo-opleiding ‘helpende Zorg en Welzijn niveau 2’. Dit certificaat geeft vrijstelling bij doorstroom tot de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.

onderdeel van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is opgebouwd uit leereenheden en verplichte onderdelen. Deze zijn los van elkaar te volgen en te stapelen. 

 

Je sluit de leereenheden af met praktijkexamens. Haal je een voldoende? Dan ontvang je een landelijk erkend mbo-certificaat. Dit resultaat wordt opgenomen in het diplomaregister. Met het certificaat (of certificaten) krijg vrijstellingen bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. 
Leereenheden infographic HZW 111849599941

startdatum en locatie

  • startdatum flexibel
    plaats Almelo
    prijs € 995,-
  • Al onze cursussen, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

subsidiemogelijkheden

Voor deze cursus is het mogelijk subsidie aan te vragen om tegemoet te komen in de kosten. Bekijk alle subsidiemogelijkheden.Enthousiast geworden? Schrijf je dan direct in voor de cursus.
Heb je toch nog vragen? Stel je vraag via de mail!
direct inschrijven     mail ons     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.