Samenwerken in en buiten de regio

Samenwerking met sociale en maatschappelijke partners in de keten van leren, werken en leven lang ontwikkelen vinden we bij Endoor heel belangrijk. Samen, ieder vanuit zijn eigen kracht, kom je verder in het realiseren van een gezonde arbeidsmarkt. Voor werkgevers met duurzaam inzetbare medewerkers en voor iedereen kans op werk en de mogelijkheden om daarvoor te worden opgeleid.

 • Twents Fonds voor Vakmanschap

  Twents Fonds voor Vakmanschap


  Het Twents Fonds voor Vakmanschap verstrekt scholingscheques aan werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting maximaal tot en met MBO niveau 4. De cheque kan gebruikt worden om binnen je vakgebied je te ontwikkelen, maar biedt ook de mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep. Endoor | ROC van Twente is de partner die met regelmaat scholingstrajecten verzorgt voor deze kandidaten met een scholingscheque.


  Bezoek hun website
 • Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn

  Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn


  De WGV Zorg en Welzijn is de werkgeversvereniging van Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in de regio Overijssel en Achterhoek. Samen met de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties maakt zij zich sterk voor duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Als het gaat om her-, om- en bijscholing vraagstukken is de werkgeversvereniging een belangrijke samenwerkingspartner voor Endoor | ROC van Twente.


  Bezoek hun website
 • Wij Techniek

  Wij Techniek


  Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Zij motiveren alle vakmensen in die branche om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Van engineer tot monteur, van werkvoorbereider tot uitvoerder, van HR-adviseur tot magazijnmedewerker en van leerling tot ondernemer en directeur.

   

  Wij Techniek is een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. In opdracht van en samen met deze sociale partners werken zij aan de ontwikkeling van vakmensen.

   

  Endoor | ROC van Twente werkt regelmatig samen met Wij Techniek in de ontwikkeling van op maat gemaakte scholingstrajecten in de installatiebranche.


  Bezoek hun website
 • Leerwerkloket Twente

  Leerwerkloket Twente


  Leerwerkloket Twente is het adviesloket voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en zzp’ers op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Het Leerwerkloket is er voor vragen over personeelsontwikkeling, opleidingen, leerwerktrajecten, loopbaanadvies en financiële regelingen. Van ongediplomeerd tot universitair niveau. Endoor | ROC van Twente en het Leerwerkloket werken samen in leertrajecten voor groepen en individuen op alle MBO niveaus.


  Bezoek hun website
 • SBB

  SBB


  Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Vanuit vragen uit de arbeidsmarkt naar nieuw, versneld en verkort onderwijs werkt Endoor | ROC van Twente veel samen met het SBB om te zorgen voor een passend mbo-opleidingsaanbod met civiele waarde.


  Bezoek hun website
 • Saxion Parttime School

  Saxion Parttime School


  Saxion Parttime School is de hbo scholingspartner van Oost Nederland voor studenten die naast hun werk en gezin een parttime studie willen volgen. Voor het verduurzamen van leven lang ontwikkelen in de regio en een goede aansluiting van mbo en hbo opleidingstrajecten zijn Saxion Parttime School en Endoor | ROC van Twente belangrijke samenwerkingspartners van elkaar.


  Bezoek hun website
 • Twents Huis van de Logistiek

  Twents Huis van de Logistiek


  Het Twents Huis van de Logistiek is een samenwerkingsverband dat is opgericht door Port of Twente samen met Endoor | ROC van Twente, Saxion en Werkplein Twente/UWV. Gezamenlijk geven we aandacht aan het arbeidspotentieel voor transport en logistieke werkzaamheden. 

   

  Het Twents Huis van de Logistiek jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Twente. We werken onder andere hard aan het stimuleren van loopbaanontwikkeling en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

   

  Dit proberen we onder andere te behalen door de campagne In de Logistiek. In de app (indelogistiek) bieden we informatie over evenementen, scholing en plaatsen we alle vacatures. Endoor verzorgt alle opleidingen voor In de Logistiek. 


  Bezoek hun website
 • Werkplein Twente

  Werkplein Twente


  Werkplein Twente is een samenwerkingsverband van 14 Twentse Gemeenten en het UWV. Samen met Werkplein Twente heeft Endoor al meerdere trajecten ontwikkeld voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, zoals het Software Developers en Pakketbezorgers traject. Werkplein Twente speelt hierbij een belangrijke rol bij het benaderen van potentiële deelnemers voor deelname aan de opleiding en van bedrijven voor de plaatsing van de deelnemers.


  Bezoek de website van Werkplein Twente
 • Novel-T

  Novel-T


  Novel-T helpt nieuwe bedrijven ontstaan en bestaande bedrijven vernieuwen. Innovatieve bedrijven maken de toekomst. Dat geldt zowel voor doorbrekende startups als voor de mkb-bedrijven die willen vernieuwen. Novel-T brengt beide in versnelling, met een compleet aanbod aan programma’s en directe support.

  Daarnaast biedt Novel-T vanuit hun centrale rol in het regionale innovatie-ecosysteem een directe lijn met kennis, talent, kapitaal en netwerk van andere koplopers in de markt. Daarmee zijn ze in staat je snel te voorzien in de juiste informatie, instrumenten en ingangen op het juiste moment. Dit doen ze onafhankelijk en zonder winstoogmerk vanuit een opdracht van de founders: Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeente Enschede.

  Endoor | ROC van Twente is één van de loketten waar Novel T ondernemers naar kan doorverwijzen als het gaat om scholingstrajecten op mbo-niveau.  


  Bezoek hun website
 • Triple T

  Triple T


  Triple T High Tech Academy is ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van verschillende hightech bedrijven uit de regio, de gemeente Almelo, het onderwijs en Heracles.

  Door deze samenwerking is het opleidingsprogramma bij de High Tech Academy uniek. Als Triple T-deelnemer ben je een high potential binnen een high tech bedrijf. Je gaat een halve dag per week naar de Triple T High Tech Academy. Hier volg je een uitdagend programma gericht op persoonlijke ontwikkeling, sport en beweging.

   

  Toen de Triple T High Tech Academy werd opgericht, was het voor Endoor een logische stap om hierbij aan te sluiten als partner om sneller te schakelen en in te spelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Voor Triple T biedt Endoor de volledige coördinatie en een aantrekkelijk programma op het gebied van soft skills: samenwerken, omgaan met feedback, ondernemerschap en zelfreflectie.

   

  Samen met andere bedrijven zorgen ze ervoor dat de deelnemers klaar zijn voor hun toekomst!


  Ga naar de website