Klachtenregeling

Klachtenreglement 

Wij zetten ons uiteraard in om de kwaliteit te realiseren, die je van ons mag verwachten. Uitgangspunt binnen Endoor is dat klachten onderling worden afgehandeld. Mocht dat niet tot tevredenheid gebeuren dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Een klacht dient eerst bij de directeur van Endoor te worden ingediend per e-mail (info@endoorleren.nl): met als Onderwerp van de mail ‘klacht’ en in de aanhef gericht aan de directeur van Endoor.

 

Je klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Na het indienen van je klacht ontvang je binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar je klacht zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 10 werkdagen, naar tevredenheid op te lossen. We hanteren de wettelijke bewaar- en vernietigingstermijnen. Lees meer in onze reglement Klacht en Bezwaar.

 

Beroepsmogelijkheid 

Indien je het niet eens bent met de wijze waarop je klacht is afgehandeld, dan is het mogelijk de klacht met een beroepschrift aan de klachtencommissie voor te leggen. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden. De klachtencommissie zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een periode van acht weken na ontvangst van het beroepschrift het beroep beoordelen en hierover een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend. Download onze klachtenreglement om er meer over te weten te komen.

Download de klachtenregeling