subsidiemogelijkheden voor werkgevers, zzp'ers en individuen

Leven Lang Ontwikkelen staat hoog in het vaandel in Nederland. Daarom worden er diverse regelingen en subsidies beschikbaar gesteld door de Overheid voor het volgen van scholing of andere vormen van ontwikkeling.  Dit kan omscholing zijn naar een ander beroep of bijscholing in je huidige functie. Voor zowel werkgevers als particulieren zijn er subsidiemogelijkheden. 

 

In het onderstaande overzicht vind je de subsidies en regelingen die gelden. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld / aangepast. Zie je een subsidie of regeling die hier nog niet is opgenomen? Laat het ons dan weten via info@endoorleren.nl

Subsidiemogelijkheden voor werkgevers

Portal Leven Lang Ontwikkelen

Alle subsidieregelingen onder één dak 

Op het portal van de provincie Overijssel vind je alle financiële en subsidiemogelijkheden om je verder te ontwikkelen of (om) te scholen. De omgeving is gratis toegankelijk voor werkgevers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden in Overijssel.

 

Alle subsidieregelingen onder één dak - Portal Leven Lang Ontwikkelen
Bezoek de portal

Twents Fonds voor Vakmanschap: IKBINDR zakelijk

Twents Fonds voor Vakmanschap vindt het belangrijk om de Twentse economie vitaal te houden. Dit kunnen we doen door te investeren in scholing van medewerkers. Daarmee zorgen we ervoor dat vakmensen bijblijven in hun vak, medewerkers worden omgeschoold waar nodig en nieuw talent wordt aangetrokken waarmee je kunt verder bouwen. Op deze manier behouden we het talent en vakmanschap in Twente. 

 

lidmaatschap IKBINDR

IKBINDR Zakelijk is een lidmaatschap waarmee je als werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing van mensen, maximaal tot en met MBO niveau 4. Hiermee verbind je als Twentse werkgever de toekomst aan het nu door blijvend te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. Door te investeren in scholing kunnen we de uitdagingen van tekorten op de arbeidsmarkt aan en kunnen werknemers zich blijvend ontwikkelen in hun eigen vakgebied. Zo houden we samen onze regio arbeidsfit.

Bekijk de website voor meer informatie over deze subsidiemogelijkheid
Ga naar de website van iKBiNDR

Subsidie Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling wil werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan (volwassen) studenten. Met deze subsidie helpen we directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 

Wat en voor wie

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

 

Voorwaarden en aanvragen

Voor de voorwaarden en andere informatie verwijzen we je naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wil je de subsidie Praktijkleren aanvragen? Dat kan op de website van RVO.
Subsidie aanvragen

DOORZAAM Scholingsvoucher voor uitzendkrachten

wat is de DOORZAAM Scholingsvoucher?

De Scholingsvoucher van maximaal €500,- kunnen uitzendkrachten gebruiken om een opleiding, cursus of training te volgen. De voucher is voor jou persoonlijk. Je kiest dus zelf waarvoor je hen inzet. Er moet wel een relatie zijn met je huidige of toekomstige werk. 

 

voor wie is de DOORZAAM Scholingsvoucher?

De Scholingsvoucher is bedoeld voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Elk jaar kan een uitzendkracht gebruikmaken van de DOORZAAM Scholingsvoucher. 

Bekijk voor meer informatie de website van DOORZAAM.
Ga naar de website van DOORZAAM

DOORZAAM Persoonlijk Kansberoepbudget voor uitzendkrachten

wat is het DOORZAAM Persoonlijk Kansberoepbudget?

Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 exclusief BTW in de opleidingskosten die gemaakt worden om je om- of bij te scholen voor een kansrijk beroep. 

 

voor wie is het DOORZAAM Persoonlijk Kansberoepbudget?

Het DOORZAAM Persoonlijk Kansberoepbudget is er voor uitzendkrachten die zich willen laten omscholen naar een kansrijk beroep. Dit kan zijn doordat er in de huidige branche weinig kans op vast werk is of een andere reden voor een nieuwe uitdaging. 

Voor meer informatie over het DOORZAAM Persoonlijk Kansberoepbudget kijk je op de website van DOORZAAM.
Ga naar de website van DOORZAAM

Subsidiewijzer voor huisartsenzorg

De Subsidiewijzer is samengesteld voor de huisartsenzorg, met als doel om leden van de LHV te informeren over de mogelijke subsidies voor het creëren van stage- en praktijkplekken in hun praktijk.

NL leert door: A+O Metalektro

Vanaf 1 september 2021 biedt A+O Metalektro via de subsidie NL leert door twee vergoedingen aan: 'van werk naar werk' en 'train je digitale vaardigheden'. De vergoedingen zijn aan te vragen t/m 22 mei 2022.

 

Van werk naar werk vergoeding 

Heb je een werknemer die de organisatie moet verlaten? Met deze vergoeding start je een kosteloos van-werk-naar-werk traject met Bright Inc. of MEPD. Dit is inclusief begeleiding en eventuele scholing.

 

Train je digitale vaardigheden vergoeding

Met deze vergoeding kan je kosteloos één van de bijna 100 geselecteerde opleidingen rondom digitalisering volgen. In de opleidingscatalogus van A+O Metalektro vind je alle mogelijke opleiding. Denk hierbij aan robotlassen, Excel of Autocad.

Wil je meer weten over deze vergoedingen?
Bezoek de website van A+O Metalektro

Regionale (en landelijke) sectorplannen

Sectorale Plannen

De uitdagingen op de arbeidsmarkt verschillen per sector en ook per regio. Daarom kunnen sociale partners een regionaal sectorplan indienen. Hieronder vind je de sectorplannen die specifiek van toepassing zijn voor Twente. Kijk daarnaast zeker ook op de landelijke website van de sectorplannen. Ook op landelijk zijn er soms mogelijkheden om gebruik te maken van deze plannen.

 

Sector plannen in Twente: wat en voor wie

ICT bedrijven kunnen met het sectorplan gaan investeren in de opleiding van medewerkers en tegelijkertijd inspelen op het verwachte tekort aan arbeidskrachten in de toekomst. Zie de website voor dit sectorplan.

 

Het regionale sectorplan ‘Zorg Regio Twente’ ligt in het verlengde van het landelijke sectorplan voor de Zorg. Sectorplannen in de Zorg bieden medewerkers mogelijkheden voor mobiliteitstrajecten, van-werk-naar-werktrajecten en plannen voor bij- en/of opscholing. Ook kunnen werknemers een EVC-traject doorlopen: een certificaat behalen waarin staat wat hij of zij aan kennis en ervaring in huis heeft. Zie de website voor het sectorplan ‘Zorg Regio Twente’

 

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit het SectorplanPlus. Dit SectorplanPlus creëert  voor zorginstellingen financiële ruimte waarmee zij hun opleidingsinspanningen kunnen uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld via extra inzet op de combinatie leren-werken (BBL/Hbo-duale trajecten), alsook via maatwerk-trajecten. Daarnaast wordt ruimte geboden om meer medewerkers te trainen en op te leiden als werkbegeleider/praktijkopleider. Zie de website van het SecorplanPlus.

Ga voor meer informatie over
deze subsidie mogelijkheid naar
de website het betreffende Ministerie
Naar de website

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Subsidies O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds.

 

Wat en voor wie

De werkgever neemt het initiatief. Op de website van het fonds van de eigen branche, is informatie te vinden over financiële voordelen van en bij scholing.

 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van het O&O fonds
Naar de website

Tel mee met Taal

Werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Endoor biedt in samenwerking met ROC van Twente cursussen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. 

 

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Tel mee met Taal.
Ga naar website

SLIM-regeling

De SLIM-subsidie helpt jou als mkb-ondernemer leren en ontwikkelen in je bedrijf vanzelfsprekend te maken. In een leerrijke werkomgeving kunnen medewerkers zich ontwikkelen en blijven zij productief.

 

Bovendien zijn bedrijven waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is aantrekkelijker voor nieuw personeel. Zo helpt het aanvragen van de SLIM-subsidie ondernemers hun bedrijf weerbaar én toekomstbestendig te maken.

 

Doelgroep SLIM-subsidie

De volgende 3 groepen kunnen de SLIM-subsidie aanvragen;

  • mkb-ondernemingen;
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
SLIM subsidie aanvragen kan op de website van Uitvoering van beleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ga naar de website


Subsidiemogelijkheden voor individuen

Twents Fonds voor Vakmanschap

Media

Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor iedereen uit Twente die zich wil om- of bijscholen in een richting waarmee de positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. Inwoners kunnen zich aanmelden voor een persoonlijk loopbaangesprek en een scholingscheque aanvragen, die ze kunnen inzetten voor een opleiding, training of cursus.

 

Voor wie?

De scholingscheque is er voor iedereen uit Twente die zich wil om- of bijscholen in een richting waarmee de positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. De cheque kan gebruikt worden om jezelf binnen je vakgebied te ontwikkelen, maar geeft je ook de mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep in een andere branche. Zoals bijvoorbeeld de Zorg, Techniek, Energie of ICT.

 

Criteria

  • Je woont in Twente
  • De scholing versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt
  • De opleider is een erkende onderwijsinstelling
  • 50% bijdrage voor de scholingskosten
  • Alle niveaus van scholing zijn mogelijk*

*Uitzondering: heb je een HBO/WO diploma, dan kan je gewenste scholing maximaal MBO niveau 4 zijn.

Ga voor meer informatie over
deze financiele mogelijkheid naar
de website van het fonds
Naar de website

STAP-budget niet meer in te zetten bij Endoor

STAP-budget wordt afgeschaft per 1 januari 2024

Het scholingsaanbod voor de tranches van september en november 2023 wordt beperkt tot door OCW erkende opleidingen, die worden aangeboden door opleiders die eveneens door OCW zijn erkend.

 

Dit betekent dat het aanbod van Endoor buiten het STAP-budget valt. Voor opleidingen, cursussen en trainingen van Endoor kan je dus geen STAP-budget meer aanvragen.

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden zijn?
Bekijk alle subsidiemogelijkheden

Subsidie Overijssels Vakmanschap

Samen werken aan techniek

Overijssel wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Overijsselse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen. Al die krachten hebben ze nu gebundeld in het actieplan Overijsselse Techniekuitdaging. Daarmee ontwikkelen ze gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Overijssel beter te laten functioneren. 

Voor meer informatie over deze regeling ga je
naar de website van Overijssels Vakmanschap.
Ga naar de website

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding.

 

De scholingsvoucher: hiervoor zet je 'm in

De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal & Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training op het gebied van het ontwikkelen van je persoonlijkheid.

Kijk voor meer informatie op de
website van de FNV
Bekijk de website

Recht op transitievergoeding bij ontslag

Wanneer je wordt ontslagen bij je werkgever kan je een financiële vergoeding krijgen voor het volgen van scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. 

 

Je hebt recht op de zogehete transitievergoeding wanneer:

- je wordt ontslagen bij een contract voor onbepaalde tijd

- je contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd

- je zelf ontslag neemt of een contract voor bepaalde tijd niet verlengt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever

 

Bekijk de website van Rijksoverheid voor meer informatie over deze regeling.
Ga naar de website van Rijksoverheid

Scholingsbudget WW (UWV)

Mensen met een WIA of WW uitkering kunnen aanspraak maken op het Scholingsbudget van UWV om zich te scholen in een kansrijk beroep. Het doel van het scholingsbudget is het voorkomen van langdurige WW- en WIA uitkeringen. En het tegengaan van personeelstekort bij krapteberoepen.

 

Wat zijn krapteberoepen?

In de sectoren zoals het onderwijs, de zorg, de techniek, de ICT en de financiële wereld is er veel personeelstekort. Denk hierbij aan functies zoals: verpleegkundige, leraar, elektromonteur, data analist en accountant. Dit worden krapteberoepen genoemd.

 

Wil je gebruikmaken van het Scholingsbudget WW van UWV? Vraag dan je adviseur binnen UWV naar de mogelijkheden.

Lees meer over het Scholingsbudget UWV
Ga naar de website van Rijksoverheiddisclaimer

De informatie op deze website is bedoeld om je een beeld te geven van subsidiemogelijkheden en niet bedoeld als advies. De informatie is zorgvuldig samengesteld. Niettemin is Endoor niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website waaronder enige schade die een partij lijdt ten gevolge van het gebruik van een subsidieregeling door een partij. Endoor is eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt.