Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Subsidies O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds.

 

Wat en voor wie

De werkgever neemt het initiatief. Op de website van het fonds van de eigen branche, is informatie te vinden over financiële voordelen van en bij scholing.

 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van het O&O fonds
Naar de website