Privacy statement

Bescherming persoonsgegevens

Wij als Endoor verwerken gegevens van de bezoekers van onze website. Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van deze gegevens. Endoor verwerkt jouw (persoons)gegevens alleen als dat nodig is en dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

 

In dit statement vind je terug wat we met de gegevens doen en wat jouw rechten als websitebezoeker zijn. Omtrent het verwerken van de gegevens van onze deelnemers en medewerkers hanteren wij het privacyreglement van ROC van Twente. Dit reglement is terug te vinden op Plaza.

 

Hoe gaat Endoor om met jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten op onze website. En we verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het uitvoeren van de taak.

 

We verwerken onder andere de gegevens om:

·         Je de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor een opleiding;

·         Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze leeromgeving;

·         Een winnaar te kunnen selecteren voor wat betreft ingevulde vragenlijsten;

·         Bij het solliciteren op de website van Endoor zal je persoonlijke informatie moeten achterlaten om je sollicitatie af te kunnen ronden;

·         Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

·         Je ook na je opleiding te kunnen volgen (alumnibeleid).

 

De gegevens die wij daarvoor verzamelen zijn:

·         naam, adres, woonplaats;

·         telefoonnummer, e-mailadres;

·         geboortedatum, geslacht;

·         opleiding gerelateerde gegevens;

·         eventueel persoonlijke vragen/verzoeken via het contact-/web-formulier

·         websitebezoek en klikgedrag;

·         IP-adres;

·         duur en tijdstip van het bezoek van de website;

·         gebruik van social media.

 

Bewaartermijn

De gegevens die je op onze website achterlaat worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen.

 

Delen met derden

Endoor verstrekt jouw gegevens niet zomaar aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Endoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Jouw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

  

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als je een Endoor-account hebt kan je als gebruiker zelf al inzicht krijgen in de gegevens, ook heb je daar de mogelijkheid aanpassingen te doen of zaken te verwijderen. Als je geen account hebt en je wil inzicht in je gegevens kan je via e-mail (webteam@ROCvanTwente.nl) een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon zullen wij je vervolgens uitnodigen om met jouw identiteitsbewijs langs te komen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je lezen wat al jouw rechten zijn.

  

Cookieverklaring

Om onze website zo optimaal mogelijk te laten werken voor jou maakt onze website gebruik van cookies, scripts en tags. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties van Endoor kunnen aanbieden.

 

Cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Belangrijk om te weten is dat cookies veilig zijn. Ze slaan namelijk geen persoonsgegevens als e-mailadres of telefoonnummer op.

 

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies: functionele, analytische, tracking voor advertenties, cookies van derde partijen. Ook maken we gebruik van social media scripts. We vinden het belangrijk dat je weet waarvoor wij cookies gebruiken. We willen namelijk jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website waarborgen. Je vindt hieronder meer uitleg voor welke doeleinden de cookies worden gebruikt. 

 

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. We gebruiken deze cookies voor:

 • Het onthouden van opleidingen die je aan de vergelijking toevoegt tijdens je bezoek aan de website.
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je gegevens moet invullen bij het online aanmelden voor een opleiding.
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.

 

Analytische cookies

We willen graag weten welke onderdelen van www.endoorleren.nl het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Daarom meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. We gebruiken hiervoor Google Analytics en Siteimprove. Deze gegevens herleiden we niet naar personen maar worden enkel voor statistische doeleinden gebruikt. De informatie gebruiken we onder andere voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Het kunnen beoordelen welke delen van onze website een aanpassing behoeven.
 • Het kunnen optimaliseren van onze website. 

 

Tracking cookies voor advertenties

Voor het tonen van advertenties gebruiken we ook cookies. Dit zijn incidentele advertenties van Endoor om jou te attenderen op ons aanbod. We gebruiken deze cookies om:

 • Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien om te voorkomen dat je steeds dezelfde krijgt te zien.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers er op de advertenties hebben geklikt.

 

Als we geen cookies hiervoor gebruiken dan worden er ook wel advertenties getoond. Dit zijn advertenties op basis van de inhoud op de website. We hebben voor de cookies geen persoonsgegevens nodig, wel worden ze gekoppeld aan algemene informatie als ip-adres, surfgedrag en locatiegegevens. 

 

Cookies van derde partijen

Er worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. We maken gebruik van verschillende cookies op onze website. Je vindt hieronder een overzicht van alle cookies van derden en het doel van die cookies.

 

 • Facebook Custom Audience voor advertentie targetting.
 • Google Analytics om informatie over surfgedrag te verzamelen.
 • Siteimprove om feedback van klanten op te halen, de website te verbeteren en om informatie over surfgedrag te verzamelen.

 

Los van de functionele, analytische en tracking cookies, en cookies van derden, worden de volgende cookies sowieso geplaatst: Google Analytics en Siteimprove (SRV Group). Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van onze website.

 

Responsible disclosure

Bij Endoor vinden wij het belangrijk om de informatie waarmee we werken goed te beschermen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Heb je zo’n zwakke plek gevonden? Dan vragen wij je dit aan ons te melden, zodat wij snel gepaste aanvullende maatregelen kunnen treffen.

 

Wij vragen je:

 • Je bevindingen te melden via (webteam@ROCvanTwente.nl).
 • De melding zo snel mogelijk na het ontdekken van de zwakke plek bij ons te doen. En de informatie niet te delen met anderen totdat het is opgelost.
 • Zoveel mogelijk informatie te geven, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de zwakke plek voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Geen malware te plaatsen, geen veranderingen in onze systemen aan te brengen, de toegang niet te delen met anderen, het systeem niet te ‘bruteforcen’ en geen gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

 

Wij zeggen toe dat:

 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • We reageren binnen een redelijke termijn op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.
 • Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacy statement, neem dan contact op via webteam@ROCvanTwente.nl.