Endoorstart!
opleiden naar kansrijk werk

Voor mensen die geen starters zijn maar doorstarters! Met de ervaring en vaardigheden die zij al bezitten, groeien ze door naar een nieuw beroep of vakgebied. Dat is het ideaalbeeld en daar streven we naar. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen van werkeloosheid of boventalligheid naar kansrijk werk te begeleiden.

 

Door de Coronacrisis zijn er veel banen verloren gegaan en er zullen nog meer volgen. Er is ook een keerzijde: in diverse branches is er door deze crisis juist een tekort aan personeel. Ook voor de Coronacrisis was in sommige branches zoals de techniek en IT al een grote vraag naar medewerkers. Omscholing naar een kansrijk beroep biedt dus grote kansen voor degenen die net hun baan zijn verloren of het risico lopen deze kwijt te raken of voor zzp’ers die geen werk meer kunnen krijgen.

 

Endoorstart! voor overheidsinstanties

Voor gemeenten en UWV die uitkeringsgerechtigden willen omscholen naar krapteberoepen, kan Endoor de rol vervullen van opleidingspartner. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: minder werkelozen en minder krapte op de arbeidsmarkt.

 

Medewerkers naar kansrijk werk begeleiden met Endoorstart!

Is jouw bedrijf genoodzaakt een groep medewerkers te laten gaan door bijvoorbeeld de Coronacrisis, reorganisatie of faillissement, maar je wilt wel dat zij begeleid worden van werk naar werk? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een Endoorstart! opleidingstraject op maat te bespreken.

 

Zij-instromers opleiden met Endoorstart!

In een aantal branches is al een tijd een oplopende krapte aan de juiste medewerkers, waardoor bedrijven minder snel hun ambities waar kunnen maken. De vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel, ICT-medewerkers of technici is hoog. Met Endoorstart! leiden wij zij-instromers met potentie op tot volwaardig medewerker.

endoorstart! met meerdere samenwerkingspartners

We zien steeds meer samenwerkende organisaties in de regio die krachten en opleidingsbudget willen bundelen en zo Endoor vragen om opleidingstrajecten te ontwikkelen die niet voor één organisatie maar voor meerdere organisaties zijn. Hiermee ontstaan interessante, wat wij noemen, ‘learning communities’ waarbinnen veel meer met elkaar gedeeld kan worden dan alleen opleidingen.

 

Dit is ook een interessante ontwikkeling voor mkb-bedrijven met een gemeenschappelijke opleidingsvraag. Zij kunnen met elkaar een opleidingstraject laten samenstellen of laten ontwikkelen door Endoor.

 

de methode van endoorstart!

In een samenwerking met verschillende partners zoals werkgevers, gemeenten, uitkeringsinstanties, werkplein en regionaal leerwerkloket draagt Endoor met opleidingstrajecten op maat bij aan het omscholen van werkzoekenden en werkenden naar kansrijk werk.

 

Met de samenwerkingspartners kijken we naar de volgende aspecten voor het op maat ontwerpen van een endoorstart! opleidingstraject:

 

  • waar zitten de personeelstekorten;
  • welke werkgevers werken mee;
  • welke doelgroep(en) zijn geschikt om omgeschoold te worden;
  • wat moet er minimaal geleerd worden om een goede start te maken in een nieuw beroep;
  • wat betekent dit voor de vormgeving van de opleiding en de begeleiding;
  • wat is op de nieuwe werkplek nodig om de doelgroep goed te begeleiden.
Interessant om samen te werken met meerdere organisaties in de regio Twente om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Endoor heeft zich bewezen als professionele opleidingspartner.

- Adviseur Gemeente Twente

vrijblijvend gesprek?

Bel Lilian Kroep 088 - 1021100 lkroep@endoorleren.nl