Disclaimer

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De verstrekte informatie op deze website is informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

Endoor besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze site. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Endoor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

 

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Endoor is het niet toegestaan om informatie, illustraties, foto's of andere berichtgeving op deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

 

Externe links

Deze website bevat o.a. hyperlinks naar externe sites waarvan de inhoud buiten de verantwoordelijkheid van Endoor ligt. Deze links zijn opgenomen ter (extra) informatie van de bezoekers van deze site en werden te goeder trouw geselecteerd.