Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor particulieren

 • Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een opleiding, training of cursus via de Endoor website, zal de betaling plaatsvinden door middel van een factuur. Deze wordt naar de deelnemer verzonden per e-mail en dient binnen 14 dagen betaald te worden. 
 • Wordt de betalingstermijn overschreden, dan worden extra kosten berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 • Bij niet-tijdige betaling zal Endoor een incassobureau inschakelen. 
 • Heeft de deelnemer zich ingeschreven voor een e-learning, dan betaalt de deelnemer direct na inschrijving. Na betaling wordt de online cursus direct beschikbaar.
 • Heeft de deelnemer zich ingeschreven voor een opleiding, cursus of training via de website van Endoor en is zijn/haar werkgever degene die betaalt dan zijn zowel de deelnemer als de werkgever aansprakelijk voor de betalingsverplichting. Als de deelnemer gedurende de opleiding het bedrijf verlaat en daardoor de scholing tussentijds beëindigt, is de werkgever nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.
 • De kosten van iedere opleiding, cursus of training uit het open aanbod staan vermeld op de website. De betalingswijze staan in de algemene voorwaarden, in de betalingsvoorwaarden (deze pagina), op de website en in de bevestigingsmail na inschrijving. De vermelde prijs is inclusief locatiekosten en arrangementskosten.
 • Wanneer de prijs stijgt door kostprijsverhogende factoren (zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten), mag de deelnemer de studieovereenkomst binnen 3 maanden na het afsluiten ervan ontbinden.

Betalingsvoorwaarden voor organisaties

 • Wanneer een bedrijf een opleidingstraject bij Endoor afneemt, gaat de betaling middels een digitale factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Worden deze 30 dagen overschreden, dan worden extra invorderingskosten in rekening gebracht aan de klant. Deze kosten bedragen de kosten zoals opgenomen in de WIK-brief, met een minimum van EUR 40,-.
 • Endoor maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening.
 • Wordt de betalingstermijn overschreden, dan worden extra kosten berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 • Wanneer de prijs, na het totstandkomen van de (Studie)overeenkomst, door kostprijsverhogende factoren (zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) verhoogt, kunnen deze kosten door Endoor worden doorberekend aan de klant.