Twents Fonds voor Vakmanschap: IKBINDR zakelijk

Twents Fonds voor Vakmanschap vindt het belangrijk om de Twentse economie vitaal te houden. Dit kunnen we doen door te investeren in scholing van medewerkers. Daarmee zorgen we ervoor dat vakmensen bijblijven in hun vak, medewerkers worden omgeschoold waar nodig en nieuw talent wordt aangetrokken waarmee je kunt verder bouwen. Op deze manier behouden we het talent en vakmanschap in Twente. 

 

lidmaatschap IKBINDR

IKBINDR Zakelijk is een lidmaatschap waarmee je als werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing van mensen, maximaal tot en met MBO niveau 4. Hiermee verbind je als Twentse werkgever de toekomst aan het nu door blijvend te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. Door te investeren in scholing kunnen we de uitdagingen van tekorten op de arbeidsmarkt aan en kunnen werknemers zich blijvend ontwikkelen in hun eigen vakgebied. Zo houden we samen onze regio arbeidsfit.

Bekijk de website voor meer informatie over deze subsidiemogelijkheid
Ga naar de website van iKBiNDR