Van vraag naar vakmanschap

De informatie op deze website is bedoeld om je een beeld te geven van subsidiemogelijkheden en niet bedoeld als advies. De informatie is zorgvuldig samengesteld. Niettemin is Endoor niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website waaronder enige schade die een partij lijdt ten gevolge van het gebruik van een subsidieregeling door een partij. Endoor is eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt.

Portal Leven Lang Ontwikkelen

Alle subsidieregelingen onder één dak 

Op het portal van de provincie Overijssel vind je alle financiële en subsidiemogelijkheden om je verder te ontwikkelen of (om) te scholen. De omgeving is gratis toegankelijk voor werkgevers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden in Overijssel.

 

Alle subsidieregelingen onder één dak - Portal Leven Lang Ontwikkelen
Bezoek de portal

Subsidie Omscholingsregeling

Bedrijven die 1 of meerdere (nieuwe) medewerkers willen laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, kunnen aanspraak maken op de Subsidie Omscholingsregeling. 

 

Er is een grote vraag naar medewerkers in de ICT en techniek branche en met deze omscholingstrajecten biedt het een duurzaam perspectief voor de arbeidsmarkt. 

 

Er is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor deze subsidieregeling. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

 

Subsidie aanvragen? Ga dan naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Bezoek de website

NL leert door: A+O Metalektro

Vanaf 1 september 2021 biedt A+O Metalektro via de subsidie NL leer door twee vergoedingen aan: 'van werk naar werk' en 'train je digitale vaardigheden'. De vergoedingen zijn aan te vragen t/m 22 mei 2022.

 

Van werk naar werk vergoeding 

Heb je een werknemer die de organisatie moet verlaten? Met deze vergoeding start je een kosteloos van-werk-naar-werk traject met Bright Inc. of MEPD. Dit is inclusief begeleiding en eventuele scholing.

 

Train je digitale vaardigheden vergoeding

Met deze vergoeding kan je kosteloos één van de bijna 100 geselecteerde opleidingen rondom digitalisering volgen. In de opleidingscatalogus van A+O Metalektro vind je alle mogelijke opleiding. Denk hierbij aan robotlassen, Excel of Autocad.

Wil je meer weten over deze vergoedingen?
Bezoek de website van A+O Metalektro

STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een subsidie aanvragen van maximaal €1000,- voor scholing en ontwikkeling met als doel een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De STAP subsidie staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

 

Het STAP-budget is aan te vragen bij UWV en kan 1x per persoon per jaar worden aangevraagd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een lijst bij van opleidingen waarvoor het STAP-budget kan worden aangevraagd.

 

Meer informatie en aanvragen vind je op de website van de Rijksoverheid.
Bezoek de website

Subsidie 'Twents Fonds voor Vakmanschap'

Media

 Subsidie ‘Twents Fonds voor Vakmanschap’

 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap wil investeren in de Twentse arbeidsmarkt door o.a. het bevorderen een leven lang ontwikkelen.

 

 

Wat en voor wie

 • het fonds biedt scholingsvouchers voor inwoners van Twente die ondersteuning nodig hebben bij het bekostigen van hun opleiding als dit voor hen niet via een andere weg mogelijk is
 • het Twents fonds voor vakmanschap werkt nauw samen met de scholen in de regio en onderhoudt contacten met uitkeringsinstantie UWV
 • het Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor  werkenden, zzp’ers, en werkzoekenden die zich willen om, her -of bijscholen in een vak met perspectief op de Twentse arbeidsmarkt.

Als je in aanmerking komt voor de subsidie krijg je ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of van het Loopbaanstation 

 

 

Voorwaarden en aanvragen 

 • je woont in Twente
 • de scholing versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt
 • je huidige opleidingsniveau is maximaal een MBO 4 diploma
 • de gewenste scholing is maximaal tot en met MBO niveau 4
 • de opleider is een erkende onderwijsinstelling.
   

Vul het aanvraagformulier in op de website van Twents Fonds voor Vakmanschap als je meer informatie wilt hebben of voor het direct aanvragen van een scholingsvoucher.

Ga voor meer informatie over
deze financiele mogelijkheid naar
de website van het fonds
Naar de website

SLIM-regeling

De SLIM-subsidie helpt jou als mkb-ondernemer leren en ontwikkelen in je bedrijf vanzelfsprekend te maken. In een leerrijke werkomgeving kunnen medewerkers zich ontwikkelen en blijven zij productief.

 

Bovendien zijn bedrijven waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is aantrekkelijker voor nieuw personeel. Zo helpt het aanvragen van de SLIM-subsidie ondernemers hun bedrijf weerbaar én toekomstbestendig te maken.

 

Doelgroep SLIM-subsidie

De volgende 3 groepen kunnen de SLIM-subsidie aanvragen;

 • mkb-ondernemingen;
 • samenwerkingsverbanden in het mkb;
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

 

Tijdvakken in 2021

In 2021 zijn er verschillende tijdvakken waarin ondernemingen de SLIM-regeling kunnen aanvragen:

 • 2 t/m 31 maart 2021 aanvraagperiode mkb-ondernemingen.
 • 1 t/m 30 juni 2021 aanvraagperiode samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen.
 • 1 t/m 30 september aanvraagperiode mkb-ondernemingen
SLIM subsidie aanvragen kan op de website van Uitvoering van beleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ga naar de website

Subsidie Overijssels Vakmanschap

Samen werken aan techniek

Overijssel wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Overijsselse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen. Al die krachten hebben ze nu gebundeld in het actieplan Overijsselse Techniekuitdaging. Daarmee ontwikkelen ze gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Overijssel beter te laten functioneren. 

Voor meer informatie over deze regeling ga je
naar de website van Overijssels Vakmanschap.
Ga naar de website

Tel mee met Taal

Werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Endoor biedt in samenwerking met ROC van Twente cursussen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. 

 

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Tel mee met Taal.
Ga naar website

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding.

 

De scholingsvoucher: hiervoor zet je 'm in

De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal & Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training op het gebied van het ontwikkelen van je persoonlijkheid.

Kijk voor meer informatie op de
website van de FNV
Bekijk de website

Jongeren in het MKB - Provincie Overijssel

Voor wie

MKB-onderneming met een vestiging in Overijssel.

 

Wat

Subsidie om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie en om meer jongeren, die praktisch en theoretisch zijn opgeleid, aan te trekken.

 

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt, en/of;
 2. de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er.

 

Jongeren

 • Een starter op de arbeidsmarkt is een persoon die tussen de 16 en 27 jaar oud is. Hij/zij heeft een diploma behaald aan een instelling voor hoger onderwijs (hbo/wo). En hij/zij heeft de opleiding in het voltijdsonderwijs op of na 1 maart 2020 voltooid.
 • Een stagiair is een persoon die in het kader van een mbo-opleiding stage loopt bij een bedrijf.
 • Een BBL’er is een persoon die de Beroeps Begeleidende Leerweg volgt waarbij hij/zij minimaal drie dagen per week werkt bij een MKB-onderneming en minimaal één dag per week naar school gaat.
Meer weten over de Jongeren in het MKB subsidie?
Bezoek de website

MKB-voucher: één regeling voor alle ondernemers

Voor wie

De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, (erfgoed)stichtingen en verenigingen komen in aanmerking.

 

Binnen de regeling worden drie activiteiten ondersteund:

 • De aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen op gebied van verduurzaming en/of digitale dienstverlening of verkoop (max. € 2.500,-)
 • Onderzoek naar de ontwikkeling of verbetering van (nieuwe) producten, diensten of processen door toepassing van innovatie (max. € 10.000,-)
 • Scholing m.b.t. vaardigheden of nieuwe verdienmodellen en technologieën (max. € 15.000,-)

 

Per bedrijf kan maximaal € 27.500,- euro worden aangevraagd voor meerdere activiteiten, tot een maximum van 50% van de totale kosten. Voor de sectoren retail, gastvrijheid en cultuur/maatschappelijk wordt maximaal 80% van de scholingskosten vergoed. Er is in 2021 in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar. Hierin zijn de extra middelen voor digitalisering waarover Provinciale Staten gisteren besloten, al opgenomen. Het gaat om extra geld ter overbrugging van de coronacrisis.

Meer weten over de MKB-voucher?
Bezoek de website

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Subsidies O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds.

 

Wat en voor wie

De werkgever neemt het initiatief. Op de website van het fonds van de eigen branche, is informatie te vinden over financiële voordelen van en bij scholing.

 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van het O&O fonds
Naar de website

Regionale (en landelijke) sectorplannen

Sectorale Plannen

 

De uitdagingen op de arbeidsmarkt verschillen per sector en ook per regio. Daarom kunnen sociale partners een regionaal sectorplan indienen. Hieronder vind je de sectorplannen die specifiek van toepassing zijn voor Twente. Kijk daarnaast zeker ook op de landelijke website van de sectorplannen. Ook op landelijk zijn er soms mogelijkheden om gebruik te maken van deze plannen.

 

 

Sector plannen in Twente: wat en voor wie

 

ICT bedrijven kunnen met het sectorplan gaan investeren in de opleiding van medewerkers en tegelijkertijd inspelen op het verwachte tekort aan arbeidskrachten in de toekomst. Zie de website voor dit sectorplan.

 

Het regionale sectorplan ‘Zorg Regio Twente’ ligt in het verlengde van het landelijke sectorplan voor de Zorg. Sectorplannen in de Zorg bieden medewerkers mogelijkheden voor mobiliteitstrajecten, van-werk-naar-werktrajecten en plannen voor bij- en/of opscholing. Ook kunnen werknemers een EVC-traject doorlopen: een certificaat behalen waarin staat wat hij of zij aan kennis en ervaring in huis heeft. Zie de website voor het sectorplan ‘Zorg Regio Twente’

 

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit het SectorplanPlus. Dit SectorplanPlus creëert  voor zorginstellingen financiële ruimte waarmee zij hun opleidingsinspanningen kunnen uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld via extra inzet op de combinatie leren-werken (BBL/Hbo-duale trajecten), alsook via maatwerk-trajecten. Daarnaast wordt ruimte geboden om meer medewerkers te trainen en op te leiden als werkbegeleider/praktijkopleider. Zie de website van het SecorplanPlus.

 

 

Ga voor meer informatie over
deze subsidie mogelijkheid naar
de website het betreffende Ministerie
Naar de website

Subsidie 'Praktijkleren'

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling wil werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan (volwassen) studenten.

 

Wat en voor wie

De “Subsidieregeling Praktijkleren” is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Alléén opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen voor subsidie in aanmerking, De subsidieregeling is bestemd voor werkgevers.

 

Voorwaarden en aanvragen

Voor de voorwaarden en andere informatie verwijzen we je naar de website ‘Begeleiding van deelnemers aan mbo-opleidingen’. 

 

Wil je de subsidie Praktijkleren aanvragen? Dat kan op de website van RVO.
Naar de website