Opleidingen in de 3e leerweg

wat is de derde leerweg?

Een opleiding in de derde leerweg is een combinatie van werken en leren door middel van een verkorte mbo opleiding. Doordat in de derde leerweg afgezien mag worden van de urennorm vanuit de Overheid, kan de opleiding aansluiten op eerdere werk- en leerervaring van de deelnemer. Daardoor kan de opleiding korter duren en wordt de inhoud afgestemd op de deelnemer. Dit komt ten goede aan de behoefte van een Leven Lang Ontwikkelen.

 

voordelen van de derde leerweg

Ten opzichte van de andere onderwijsvormen (BOL en BBL), heeft de derde leerweg een aantal voordelen.

  • Flexibiliteit: De derde leerweg is flexibel in opzet. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor deeltijdonderwijs, online lessen of individueel onderwijs. Hierdoor kan de opleiding beter aangepast worden aan hun persoonlijke situatie en behoeften.

  • Leren in delen: In tegenstelling tot een BOL of BBL opleiding kan een deelnemer de opleiding in de derde leerweg in delen volgen door middel van het halen van mbo-certificaten of praktijkverklaringen. Hierdoor kan de deelnemer al aan de slag in het werkveld met de nieuw geleerde vaardigheden terwijl de deelnemer verder leert voor het diploma.
  • Praktijkgericht: De derde leerweg is sterk gericht op de praktijk. Deelnemers kunnen opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in hun werk en hierdoor werkervaring uitbreiden. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en kan bijdragen aan carrièreontwikkeling.

  • Erkenning van eerder verworven competenties: Deelnemers die al werkervaring hebben in een bepaalde sector, kunnen eerder verworven competenties laten erkennen. Hierdoor kunnen zij versneld door de opleiding heen en hoeven zij minder vakken te volgen.

  • Maatwerk: De derde leerweg biedt maatwerk. Het is mogelijk om een opleiding op maat te laten maken, zodat deze beter aansluit bij de specifieke behoeften van de deelnemer. Ook kunnen deelnemers vakken kiezen die voor hen relevant zijn, waardoor zij zich kunnen specialiseren in een bepaald vakgebied.

  • Combinatie werk en studie: De derde leerweg maakt het mogelijk om werk en studie te combineren. Hierdoor kunnen deelnemers hun kennis en vaardigheden direct toepassen in het werk en hierdoor hun werkervaring uitbreiden. Ook kan deze combinatie bijdragen aan de motivatie en betrokkenheid van deelnemers bij hun opleiding.

 

3e leerweg via ROC van Twente

Bij Endoor bieden we diverse opleidingen aan in de derde leerweg. Deze worden verzorgd en uitgevoerd door ROC van Twente.