14-03-2023
| LLO voor werkgevers

Waarom Leven Lang Ontwikkelen belangrijk is voor werkgevers

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is een speerpunt in de samenleving. Niet alleen voor de werknemer biedt LLO veel voordelen, maar ook voor de werkgever is het belangrijk. In deze blog lees je wat LLO nou precies inhoudt, wat jij als werkgever eraan hebt, hoe jij als werkgever LLO kunt faciliteren en welke subsidies er zijn om LLO mogelijk te maken binnen jouw organisatie. 

 

Wat is Leven Lang Ontwikkelen?

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen is dat leren en ontwikkelen een doorlopend proces is. Je bent nooit uitgeleerd. Ook nadat je een cursus of opleiding hebt afgerond, ben je niet klaar met ontwikkelen. Je gaat daarna het geleerde in de praktijk brengen, je leert van je collega’s en blijft continu op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Dat zijn allemaal voorbeelden van Leven Lang Ontwikkelen.

 

Tegenwoordig is LLO een belangrijk onderwerp in Nederland om het arbeidspotentieel meer te benutten en flexibeler te maken. Door de snelle veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt kan het zijn dat vaardigheden die nu belangrijk zijn, over een tijdje irrelevant worden. Werknemers (en werkgevers) zijn genoodzaakt daardoor meegroeien met deze veranderingen door nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. LLO stelt hen in staat bij te blijven in hun huidige werk of om een nieuwe baan te vinden.

 

Waarom is Leven Lang Ontwikkelen belangrijk voor jou als werkgever?

Werkgevers hebben baat bij LLO onder hun werknemers. Door te investeren in de vaardigheden en kennis van hun werknemers, zijn werkgevers beter in staat om hun (top)talent te behouden en bij te blijven met nieuwe technologie. LLO kan ook leiden tot een verhoogde productiviteit en een meer bekwame en gemotiveerde werknemer. Dit is van vitaal belang voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers en voor het succes van de organisatie.

 

Het positieve effect van een leercultuur

Als het investeren in leren en ontwikkelen binnen een bedrijf aandacht krijgt en onderdeel is van het beleid, dan spreek je van een leercultuur in de organisatie. Dit is zowel aantrekkelijk voor het zittende personeel, maar ook voor potentiële werknemers. Met een leercultuur zorg je dat het potentieel van jouw zittende personeel optimaal wordt benut en maak je jouw organisatie aantrekkelijk voor toekomstige medewerkers. Een leercultuur helpt je in de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig.

 

Werknemers ontwikkelen met de 70-20-10 regel

Wie kijkt naar de 70-20-10 regel, ziet dat werknemers het meeste leren van het werk zelf, door te doen (70%). Werknemers leren ook van collega’s en sociale netwerken (20%) en door opleidingen of cursussen te volgen (10%). 

 

Grondlegger van de 70:20:10 filosofie is de Amerikaanse Charles Jennings. In onderstaande video legt hij het gedachtegoed uit.

Media

Vandaag de dag wordt het grootste gedeelte van het opleidingsbudget van organisaties geïnvesteerd in de 10% van de regel, namelijk opleidingen en cursussen. Volgens de 70-20-10 regel zou ook een groot deel van het opleidingsbudget geïnvesteerd moeten worden in goede praktijkbegeleiding en leidinggevenden. Op die manier kan de werknemer zich goed ontwikkelen op de werkvloer.

 

Hoe geef ik als werkgever invulling aan Leven Lang Ontwikkelen?

Als werkgever kan je op diverse manieren LLO mogelijk maken voor je werknemers. We noemen een aantal voorbeelden:

 • Het bieden van opleidingsmogelijkheden

 • On-the-job-training

 • Ontwikkelgesprekken: bespreekbaar maken wat iemand nodig heeft om zijn/haar werk goed te blijven uitvoeren

 • Medewerkers faciliteren om regie te nemen over hun eigen loopbaan en ontwikkeling

 • Medewerkers aanmoedigen om te netwerken en beurzen te bezoeken

 • Meeloopstages op andere afdelingen van de organisaties

 • Meeloopstages bij verwante organisaties

 

Loopbaanontwikkeling is belangrijk bij Leven Lang Ontwikkelen

Een belangrijk aspect van LLO is het bieden van mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Dit kan worden bereikt door middel van coaching en mentorprogramma's, door werknemers te helpen bij het identificeren van hun carrièredoelen en door het bieden van mogelijkheden voor job rotation en carrière-uitbreiding binnen de organisatie. Met job rotation (taakroulatie) geef je werknemers de kans nieuwe taken te leren die buiten hun comfortzone liggen. Een effectieve manier om prestaties en tevredenheid te maximaliseren.

 

Balans tussen werk en privé

Een andere belangrijke overweging voor werkgevers is het belang van het bieden van flexibele werkopties en werkschema's. Werknemers hebben vaak een scala aan verantwoordelijkheden buiten het werk, zoals gezinsverplichtingen, en kunnen baat hebben bij flexibele werktijden en hybride werken. Dit kan werknemers in staat stellen om een betere balans te vinden tussen werk en privé, wat kan bijdragen aan hun algemene welzijn en productiviteit.

 

Leven Lang Ontwikkelen is een doorlopend proces

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat LLO een doorlopend proces is. Werkgevers moeten zich continu blijven aanpassen aan veranderingen in de arbeidsmarkt en de behoeften van hun werknemers. Dit vereist een voortdurende investering in de ontwikkeling van werknemers. Door LLO te stimuleren, kan je als werkgever een cultuur van leren en ontwikkeling creëren die werknemers in staat stelt om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan het succes van de organisatie op de lange termijn.

 

Subsidies voor de werkgever voor Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen staat hoog op de agenda in Nederland. Daarom worden diverse regelingen en subsidies beschikbaar gesteld door de (regionale) Overheid of sectorfondsen voor het volgen van scholing of andere vormen van ontwikkeling. Hieronder noemen we er een aantal.

 

 • Twents Fonds voor Vakmanschap: IKBINDR zakelijk
  IKBINDR Zakelijk is een lidmaatschap waarmee je als werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing van mensen, maximaal tot en met MBO niveau 4. 

 • Subsidieregeling Praktijkleren
  De subsidieregeling wil werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan (volwassen) studenten. Met deze subsidie helpen ze directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 • Opleidings- en Ontwikkelfonds
  Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds.

 

Er zijn nog een aantal subsidies voor werkgevers beschikbaar om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. Op onze website vind je meer subsidiemogelijkheden.

 

Leven Lang Ontwikkelen binnen jouw organisatie met Endoor

Wil jij als werkgever ook meer aandacht besteden aan Leven Lang Ontwikkelen en een leercultuur creëren binnen jouw organisatie? Wij zijn het onderdeel van ROC van Twente dat zich richt op Leven Lang Ontwikkelen. We zijn er voor bedrijven en organisaties die hun (nieuwe) medewerkers duurzaam willen opleiden.

Kortom: We denken graag met je mee! Neem contact op met Rick.

Rick

deze nieuwsberichten vind je misschien ook interessant