Uk & Puk

Op maat verzorgd voor kinderopvangen

Deze cursus is bestemd voor medewerkers in de kinderopvang die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. Met het behalen van het certificaat van de cursus ben je toegerust om met kinderen met een VVE-indicatie te werken. Elke bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de (leidster)vaardigheden als pedagogisch medewerker. De deelnemer biedt kinderen emotionele ondersteuning, informatie en uitleg, structuur en grenzen. Tijdens het werken met de activiteiten oefent de deelnemer ook met deze vaardigheden.

 

Op een speelse manier groeien en ontwikkelen. Dat kan met het VVE-programma Uk & Puk, een methode waarmee je opbrengstgericht kunt werken. Vanuit het spelen leren baby's, dreumesen en peuters van 0 tot 4 jaar op een organische manier nieuwe vaardigheden. Zo ontwikkelen ze zich breder en sneller. Het programma sluit goed aan op de belevingswereld van het kind: actief ontdekken, spelen en groeien. De inhoud is gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, voorbereiding op rekenen, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling.

 

Optionele onderwerpen

 • introductie Uk & Puk
 • planning en organisatie
 • interactievaardigheden
 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • spel, speelleeromgeving en themahoeken
 • spraak- taalontwikkeling
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • kunstzinnige orientatie
 • rekenprikkels
 • resultaatgericht werken
 • werken met boeken
 • ouderenbetrokkenheid
 • presentaties en certificering

 

Inhoud cursus

De inhoud van de cursus is geheel op maat te maken. Zijn er onderwerpen in het bovenstaande rijtje die niet veel aandacht behoeven? Dan vervangen we deze met onderwerpen die binnen jouw organisatie spelen.

 

Er wordt gestart met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van de pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Halverwege de cursus volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie.

 

De deelnemers worden getraind volgens de richtlijnen van het door de CED-groep vastgestelde trainingstraject en ze werken met de Uk & Puk deelnemersmap. In dit portfolio geeft de deelnemer zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tijdens de cursus weer. Daarnaast vindt er op 6 momenten een groepsconsultatie plaats. Op deze avonden brengt de deelnemer in kleine groepjes elk een video-opname in die gezamenlijk besproken wordt, waarbij de docent en de deelnemers elkaar feedback geven. Er is veel ruimte om van elkaar te leren en om ervaringen te delen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om de cursus te kunnen volgen heeft de deelnemer nodig: een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 of een diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en een werk(ervarings)plek om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.

 

Waardepapier

VVE Certificaat Uk & Puk van de CED-groep

 

Gerelateerde leertrajecten op maat

vrijblijvend gesprek?

LinkedIn

Bel Elma Lubberink

Adviseur 06 - 29541796 elubberink@endoorleren.nl

Aanmelden als individu voor Uk & Puk is ook mogelijk