Nederlands 3F voor pedagogisch medewerkers

Het doel van deze cursus is om de taalvaardigheden van de pedagogisch medewerkers te verbeteren. 

 

Om te voldoen aan de taaleis die is vastgesteld in de Wet IKK, dienen zij te beschikken over drie verschillende taalvaardigheden op 3F niveau: Nederlands luisteren 3F, Nederlands spreken 3F en Nederlands gesprekken voeren 3F.

Om in de VE te kunnen werken, dient ook het examen Lezen op 3F met een voldoende te worden afgesloten.

 

Wanneer je deze cursus met succes afrondt, voldoe je aan deze wettelijke eis.

inhoud cursus Nederlands 3F voor pedagogisch medewerkers

De cursus start met een nulmeting om het startniveau te bepalen. Het aantal dagdelen dat je gaat volgen is afhankelijk van het beginniveau. Er zijn zijn twee routes mogelijk: direct examineren óf de reguliere module volgen, waarbij geoefend wordt met de volgende onderdelen:

 

Lezen: gaat om het doorgronden van teksten.

Luisteren: gaat om het begrijpen van een gesproken tekst.

Spreken: gaat om het houden van een monoloog over een gebeurtenis of over feitelijke informatie, waarbij onder andere een duidelijke structuur en opbouw van het verhaal essentieel zijn.
Afname examen spreken 3F (duur 20 min)  – digitaal

Gesprekken voeren:
 heeft een interactief component, waarbij het luisteren naar een ander, het verwerken van de informatie en daar vervolgens op reageren, zich continu herhalen.
Afname examen gesprekken voeren  (duur 20 min) 3F – digitaal

Er wordt gewerkt met de licentie van NU Nederlands.
Onderdelen die onder andere aan bod komen, zijn: tekstopbouw, signaalwoorden en verbanden, onderwerp en hoofdgedachte, tekstsoorten en tekstdoelen, luistermanieren, etc.
Afname examen Luisteren 3F fysiek
Afname examen Lezen 3F – fysiek
Afname examen Lezen en Luisteren op het ROC

toelatingsvoorwaarden

Je beheerst de Nederlandse taal op niveau 2F.

waardepapier

Wanneer voor de drie deelvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren gemiddeld een voldoende (5,5) wordt behaald en voor elke deelvaardigheid afzonderlijk minimaal een 5,0, dan ontvang je een getuigschrift met specificatie van onderdelen en cijfers waarmee je voldoet aan de wettelijke eis.

subsidiemogelijkheden

Voor deze cursus is het mogelijk subsidie aan te vragen om tegemoet te komen in de kosten. Bekijk alle subsidiemogelijkheden.

Let op! Het bedrag van € 125,- zoals hieronder vermeld zijn de kosten per dagdeel van 3 uur. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal dagdelen die jij gaat volgen.

startdatum en locatie

  • startdatum 26-09-2024
    einddatum 24-10-2024
    plaats Hengelo
    prijs € 125,-
  • Al onze cursussen, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

lesdata

startdatum 26-09-2024 (Hengelo)

vanaf 26 september instroom mogelijkEnthousiast geworden? Schrijf je dan direct in voor de cursus.
Heb je toch nog vragen? Stel je vraag via de mail!
direct inschrijven     mail ons     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.