Specificeren of verbreden met keuzedelen

Gecertificeerde keuzedelen zijn een belangrijk onderdeel van het mbo-onderwijs. Keuzedelen zijn een aanvulling op de vakken van de mbo-opleiding. Ze bieden deelnemers de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in een specifiek vakgebied of hun kennis te verbredenen.

 

voordelen van gecertificeerde keuzedelen

Gecertificeerde keuzedelen zijn belangrijk voor deelnemers omdat ze hen de kans bieden om zich te onderscheiden van andere deelnemers en zich voor te bereiden op een specifieke carrière. Ze bieden deelnemers ook de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren die hen kunnen helpen bij het vinden van werk.

 

Bovendien kunnen gecertificeerde keuzedelen de arbeidsmarkt ook helpen. Werkgevers kunnen door middel van deze keuzedelen zien dat een student zich heeft gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor een specifieke functie. Dit kan werkgevers helpen bij het selecteren van de juiste kandidaat voor een functie en kan de overgang van school naar werk vergemakkelijken.

 

verschil met gecertificeerde leereenheden

Een gecertificeerd keuzedeel is iets anders dan een gecertificeerde leereenheid. Een keuzedeel is een verdiepende of verbredende cursus, een plus op je diploma. Een leereenheid is een stukje opleiding, waarmee je bouwt naar een geheel mbo-diploma. Je krijgt voor beiden een mbo-certificaat.