Opleiding Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Opleiding

Het begeleiden van zorgvragers in de palliatieve fase is uitdagend werk waar je goed op moet zijn voorbereid. Behalve inhoudelijke zorg wordt er veel gevraagd van je sociale- en communicatieve vaardigheden in de omgang met de client, andere zorgverleners en mantelzorgers.

 

Je verdiept je in de speciale zorg voor zieke mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist in deze laatste levensfase kun je veel betekenen voor de zorgvrager. Ondersteuning is nodig op medisch- en verpleegkundig gebied, maar ook op het psychische, sociale en culturele/spirituele vlak. Niet alleen voor de zorgvrager maar ook voor de familie. Na dit scholingstraject ben je in staat om met de opgedane kennis goede palliatief verpleegkundige zorg te bieden.

inhoud opleiding palliatieve zorg

Na het doorlopen van deze module:

  • heb je kennis van de uitgangspunten en kenmerken van palliatieve zorg
  • heb je kennis van veel voorkomende symptomen in de palliatieve fase
  • kun je de methodiek 'signalering in de palliatieve fase' toepassen op de situatie van een palliatieve zorgvrager
  • kun je de zorgverlening afstemmen met de zorgvrager, naasten en met andere zorgverleners
  • kun je een zorg(leef)plan opstellen voor een palliatieve zorgvrager vanuit de vier dimensies van de palliatieve zorg.

 

Inhoud van de opleiding:

Week 1: Bijeenkomst 1
Introductie in de palliatieve zorg

 

Week 2: E-learning
Ziektebeeld: hartfalen

Symptoom: vermoeidheid

 

Week 3: E-learning
Ziektebeeld: COPD
Symptoom: dyspnoe

 

Week 4: Bijeenkomst 2
Verdieping op e-learning
Gegevens verzamelen
Symptoom en symptoommanagement

 

Week 5: E-learning
Ziektebeelden: oncologie
Symptoom: pijn

 

Week 6: E-learning
Ziektebeeld: oncologie
Symptoom: misselijkheid en braken

 

Week 7: Bijeenkomst 3
Verdieping op e-learning Gespreksvoering en communicatie
Gezamenlijke besluitvorming
Vaststellen van beleid

 

Week 8: E-learning
Technologie/domotica
Preventie: decubitus, klachten van de mond

 

Week 9: E-learning
Ziektebeeld: dementie
Symptoom: onbegrepen gedrag

 

Week 10: Bijeenkomst 4
Verdieping e-learning
Zorg rondom levenseinde
Evaluatie en reflectie

duur

Duur: 10 weken

4 lesdagen van 9.00 tot 17.00 uur

toelatingsvoorwaarden

Er is geen opleiding of achtergrond noodzakelijk dan wel verplicht om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk is het wenselijk een relevante werkomgeving te hebben.

 

Accreditatie bij de V&VN is aangevraagd. De deelnemer moet de beschikking hebben over een laptop met internet.

waardepapieren

Na afloop van deze cursus ontvang je een getuigschrift

subsidiemogelijkheden

Via Twents Fonds voor Vakmanschap is er een kans op subsidie. Bekijk de website voor de mogelijkheden.Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten? Stel je vraag via de
mail of schrijf je direct in.
mail ons     meer informatie     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.
CRKBO Instelling