01-02-2021
| hybride, online, blended leren

Nieuwe vormen van onderwijs

Ineens was daar Corona. Alle scholen en opleidingsinstituten moesten hun deuren sluiten. Sommige scholen waren voor de Coronacrisis al mondjesmaat begonnen met online lesgeven. Maar door de maatregelen zijn deze digitale ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Online videoprogramma’s zoals Microsoft Teams en Zoom zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Leren in de schoolbanken heeft plaatsgemaakt voor hybride, online en blended leren.

 

Het verschil tussen hybride, blended en online learning

Door de Corona maatregelen is het aantal personen dat in een ruimte mag zijn beperkt. Een oplossing om toch te blijven leren, is hybride learning. Dit houdt in dat een deel van de groep online aanwezig is en een deel face-to-face.

 

Blended learning is een mix van verschillende werkvormen. Dit kan dus zijn: een theorieles en een praktijkles, alleen leren en in een groep. Maar ook de mix online en offline leren is een vorm van blended learning.

 

Naast hybride en blended learning bestaat er ook online learning. Dat is een lesvorm die volledig online wordt gefaciliteerd. Dit doe je meestal samen met een groep op vaste tijden. Een vorm van online leren is een e-learning. Dit is meestal een enkele training die individueel online gevolgd kan worden, waar en wanneer je wilt.

 

Nadelen van online lesgeven

Elke docent en leraar heeft intussen ruime ervaring met online lesgeven en ervaren hoe het is om op afstand de lesstof over te brengen. De docenten hebben nieuwe skills geleerd, maar wel geconcludeerd dat het persoonlijke contact ontbreekt. Doordat er geen direct contact is, wordt de non-verbale communicatie en de interactie onderling gemist. Hierdoor komt de lesstof anders over en ontbreekt de dialoog. De ervaring is dat er veel wordt gezonden door de docent en dat deelnemers minder vragen stellen. Daarnaast hangt de ervaring erg af van de persoonlijke voorkeur van de deelnemers. Vinden zij het fijn om op deze manier te leren? En leent de inhoud zich er wel voor om het online te leren?

 

De voordelen van online lesgeven

 1. Online leren maakt gepersonaliseerd leren mogelijk
  De deelnemers kunnen met online leren hun eigen tempo, plaats en tijd bepalen.

 2. Blended/Hybride learning maakt leren minder eentonig
  Op welke manier onderwijs ook wordt gegeven, het is altijd een uitdaging om deelnemers bij de les te houden. Met hybride learning bepaalt de deelnemer zelf hoe hij aan de les deelneemt, waardoor de deelnemer kan kiezen voor hetgeen wat het beste bij hem past. Blended learning zorgt voor afwisseling wat kan zorgen voor een hogere betrokkenheid bij de deelnemer.

 3. Een online leeromgeving zorgt voor meer inzicht in de resultaten
  Wanneer online les wordt gegeven, wordt vaak gebruik gemaakt van een online leeromgeving. Hier kunnen deelnemers hun lesstof vinden en opdrachten maken. Hierdoor heb je als docent continu zicht op de resultaten van de deelnemers. Je ziet direct wanneer ze vastlopen en bijsturing nodig hebben.

 4. Online leren bespaart tijd
  Door de digitale leeromgeving werk je efficiënter en doordat lessen vooraf opgenomen kunnen worden, hebben docenten tijdens de les meer tijd voor coaching en vragen. Dit wordt ‘flipping the classroom’ genoemd.

 5. Online leren is leuk!
  Bovenal moet leren leuk zijn. Door de eindeloze mogelijkheden van online programma’s, hebben docenten veel nieuwe technieken binnen handbereik. Zo kunnen lessen verrijkt worden met muziek, video’s en interactieve spelletjes zoals bijvoorbeeld een kwis.

 

Online lesgeven zal een vast onderdeel worden in het onderwijs

Nu iedereen gewend is aan het online lesgeven en lesvolgen, is de verwachting dat online lesgeven na de Corona periode een vast onderdeel zal blijven in opleidingstrajecten. Niet alleen omdat het veel efficiëntie oplevert, maar ook omdat online nooit uit-ontwikkeld is. De digitalisering gaat razendsnel en de mogelijkheden zijn eindeloos. Hybride, blended en online learning zullen een grote rol blijven spelen in de toekomst.

 

Hybride, online of blended leren bij Endoor

Sommige opleidingstrajecten van Endoor | ROC van Twente werden al hybride, online of blended aangeboden, maar door de Corona maatregelen hebben wij hier ook een versnelde ontwikkeling in doorgemaakt. Onze docenten en adviseurs hebben bewezen flexibel te zijn door lopende opleidingstrajecten om te bouwen naar (gedeeltelijke) online opleidingstrajecten. Een mooi voorbeeld hiervan is het ICT traject waarbij uitkeringsgerechtigden werden omgeschoold naar Junior Software Developer.

Ben je ook geïnteresseerd in online, hybride dan wel blended opleidingstrajecten voor je medewerkers?
Neem contact met ons op!