in 52 lesweken een diploma Maatschappelijke Zorg halen? Dat kan bij JP van den Bent

Endoor | ROC van Twente heeft samen met de regiocoördinatoren van Stichting JP van den Bent een verkorte opleiding ontwikkeld die past bij het unieke karakter van de organisatie. Stephanie Pease (Regiocoördinator bij JP van den Bent), Linda Groot Wassink - Bode (Locatiecoördinator bij JP van den Bent) en Elma Lubberink (Adviseur Bedrijfsopleidingen bij Endoor) vertellen over de samenwerking en het mooie resultaat.

 

stichting JP van den Bent is ‘eigenwijs’ en daar hoort een passende scholing bij

De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven, bijvoorbeeld bij wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Het is een unieke organisatie die vraagt om unieke scholingsmogelijkheden voor hun werknemers. Linda: “Bij JP van den Bent past een op maat gemaakte opleiding beter dan een reguliere opleiding, vandaar dat de behoefte ontstond om iets nieuws te ontwikkelen dat aansluit bij onze praktijk. Via een oud-collega die nu bij ROC van Twente werkt, kwamen we in contact met Elma en Chantal Ophof om onze wensen kenbaar te maken. Vanuit daar is deze mooie opleiding ontstaan.”

Wat dit traject mede zo uniek maakt is dat er naast de kwalificaties die nodig zijn voor een diploma, ook gastlessen worden gegeven over onderwerpen die voor JP van den Bent belangrijk zijn. Mede hierdoor lukt het studenten om theorie te koppelen aan de praktijk en ervaren zij dat je kennis aanleert met een bedoeling en ook daadwerkelijk toepast in je dagelijkse werk.
- Linda Groote Wassink - Bode, Locatiecoördinator JP van den Bent

ontwikkeling: een belangrijk speerpunt in de organisatie

Omdat JP van den Bent mensen ondersteunt bij het leven, bedienen zij geen specifieke doelgroep. Daardoor zijn er uiteenlopende vraagstukken. Om medewerkers hiervoor zoveel mogelijk handvatten te geven, is gekozen om nieuwe of aangepaste scholing te ontwikkelen.

 

Linda: “Wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.We zijn daarom wel echt van het ontwikkelen. Een lerende organisatie waar iedereen de ruimte krijgt om dingen uit te proberen. Deze opleiding was een risico, maar het is kenmerkend voor de organisatie om die uitdaging aan te gaan. En op het resultaat mogen we heel trots zijn!”

 

Verkorte opleiding om door te groeien en zij-instromers op te leiden

Linda: “We merken dat intern assistent begeleiders willen doorgroeien, maar dat een reguliere opleiding te lang en te intensief is. Daarnaast worden vacatures minder goed opgevuld door veranderingen in de arbeidsmarkt, waardoor zij-instromers een waardevolle toevoeging zijn geworden binnen de organisatie. Hen willen we een passende opleiding bieden waar rekening wordt gehouden met hun ervaring en vaardigheden, waardoor het opleidingstraject korter wordt. Op dit moment zijn 40 van onze medewerkers bezig met de opleiding, zowel huidig personeel als zij-instromers.”

 

Stephanie vult aan: “Binnen onze organisatie hebben we minder focus op de diploma’s die iemand heeft, maar kijken we meer naar wat iemand meebrengt vanuit zijn werkervaring en vaardigheden. Een verkorte opleiding in de derde leerweg, specifiek gericht op de praktijk van JP van den Bent, is daar een perfecte oplossing voor.”

De opleiding is de ideale mogelijkheid om binnen een jaar je diploma voor (assistent) begeleider te behalen. Voldoende inzet en bovenal een goede planning zijn heel belangrijk, maar daar krijg je een mooi diploma voor terug.
- Eline Tempert, deelnemer opleiding

opleiding 'Begeleider Maatschappelijke Zorg' niveau 3 of 4: het kan in 52 lesweken

Voor een periode van 52 lesweken gaan de deelnemers één dag in de week naar school. Dit is de ene week fysiek bij ROC van Twente in Rijssen, de andere week digitaal. Het opleidingstraject heeft een unieke opbouw: in de eerste periode is de inhoud voor de deelnemers van MZ3 als MZ4 hetzelfde voor iedereen. Vervolgens kijkt de docent samen met de deelnemer welk niveau het beste bij hem of haar past. De deelnemers die op niveau 4 verder gaan, krijgen extra modules gericht op regievoering. Zij doen er een aantal weken langer over dan de deelnemers op niveau 3.

 

Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een mbo 3 of 4 diploma. Hiervoor is bewust gekozen. Stephanie: “We willen als JP van den Bent investeren in de zorg in de brede zin. Het kan zijn dat onze medewerkers uiteindelijk bij een collega-zorgorganisatie terecht komen. Dat vinden wij prima en vinden het dan ook fijn als zij een diploma op zak hebben waarmee ze verder kunnen.”

We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de zorg te investeren.
- Stephanie Pease, Regiocoördinator JP van den Bent

Elma vertelt: “Omdat JP van den Bent een opleiding wil die aansluit bij de organisatie, hebben we gekozen voor bedrijfsklassen waar in de lessen de visie en missie van JP van den Bent wordt meegenomen. Door de mooie samenwerking tussen de docenten van ROC van Twente en de coördinatoren van JP van den Bent is het tot een mooi resultaat gekomen. Het team Onderwijs@Zorg van ROC van Twente heeft in overleg met Endoor de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3 en 4 in de derde leerweg ontwikkeld. Daardoor konden we deze opleiding aanbieden aan JP van den Bent. Je ziet dat zij-instromers graag een opleiding willen volgen, maar wel in een afzienbare tijd. Liever anderhalf jaar hard werken dan een opleiding van drie jaar.”

 

Korte lijntjes, wederzijds respect en goede motivatie

Als er één woord genoemd moet worden om de samenwerking te typeren, dan is het wel ‘pionieren’. Linda: “Omdat de opleiding toegespitst moest worden op de praktijk van JP van den Bent, was het pionieren voor alle partijen. Maar doordat iedereen hetzelfde doel heeft, we allemaal de inspanningsverplichting voelen en we respect voor elkaar hebben, was het een hele plezierige samenwerking. Het loopt hartstikke mooi!”

 

Stephanie vult aan: “Er zijn twee locatiecoördinatoren van JP van den Bent gekoppeld aan de docenten van ROC van Twente om de inhoud te bepalen. Dat is een hele goede beslissing geweest. De docenten snappen waarom wij soms ‘eigenwijs’ zijn. Doordat we elkaar goed begrijpen, is dit vraagstuk tot een mooi eindresultaat gekomen waar we trots op mogen zijn.”