09-01-2020
| nieuws
INN'twente - Eline

Column Eline Holten in INN'twente

- mind the gap -

Hoe ver kijkt u als ondernemer vooruit?

Eind november was het open dag bij ROC van Twente. Veel aankomende studenten oriënteren zich tijdens deze dag op een mbo-studie
en nemen hun ouders of verzorgers mee. Als Endoor waren we aanwezig omdat deze volwassenen tot onze doelgroep behoren. Wat doen zij aan hun ontwikkeling? Hoe houden zij hun vak bij?

  

Naast verraste reacties hoorden we ook ‘nee hoor ik ben allang uitgeleerd, ik hoef niet meer’. En dat vind ik jammer. Want investeren in jezelf zou geen straf moeten zijn. Leren zou werken leuker moeten maken!

 

De wereld van morgen is nu en steeds meer ondernemers weten dat talent in huis hebben en houden de sleutel tot succes is. Als je als ondernemer uitgedaagd wordt door vraagstukken als groei, innovatie en uitstroom door vergrijzing in een krappe arbeidsmarkt, ligt de prioriteit bij scholing en behoud van je bestaande personeel.

 

Kan uw organisatie met het huidige personeel haar ambities waarmaken? Welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn daarvoor nodig? Personele problemen zijn niet van vandaag op morgen opgelost. 

 

Het is steeds moeilijker om de ideale medewerker te vinden, vooral in de branches waar krapte is. Medewerkers met een lange staat van dienst en die niet meer voldoen aan de eisen die het werk aan ze stelt, zijn niet mobiel. Tenslotte werken mensen steeds langer, met ‘oudere’ kennis, door latere pensionering. 

 

Voor ondernemers ligt de oplossing in het vooruit denken: wat voor medewerkers heb ik nodig in de toekomst? Wat moeten ze kunnen? Kunnen mijn huidige medewerkers dit aan of hoe kan ik ze daarop voorbereiden? Zeker als werven van nieuw talent moeilijker wordt, ligt de uitdaging bij een betere inzet van de bestaande medewerkers. De vraag is dan welke medewerkers de meeste baat hebben bij bijscholing. Zo kan investeren in medewerkers met de minste kans op de arbeidsmarkt u veel opleveren: meer zelfvertrouwen bij de medewerkers, meer kans op willen doorleren, verbetering van prestaties omdat het werk leuker wordt, een positief imago als werkgever. Stelt u zich het effect voor als u niet in hen investeert en ze wel bij u blijven werken.

 

Onze ervaring is dat leertrajecten, met focus op leren om je werk beter te kunnen doen nu en in de toekomst, de kwaliteit van medewerkers naar een hoger plan tillen.

 

Als opleidingspartner van de organisatie en de ondernemer denken we mee hoe medewerkers succesvol arbeidsfit gemaakt kunnen worden en hun probleemoplossend vermogen vergroot. Als je medewerkers goed om kunnen gaan met veranderingen, behoud je als organisatie je voorsprong.

 

Deze column verscheen in januari 2020 in het INN'twente magazine #08.