Subsidie 'Praktijkleren'

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling wil werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan (volwassen) studenten.

 

Wat en voor wie

De “Subsidieregeling Praktijkleren” is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Alléén opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen voor subsidie in aanmerking, De subsidieregeling is bestemd voor werkgevers.

 

Voorwaarden en aanvragen

Voor de voorwaarden en andere informatie verwijzen we je naar de website ‘Begeleiding van deelnemers aan mbo-opleidingen’. 

 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van het RVO
Naar de website