25-06-2020
| Krimp in werkgelegenheid

Steeds meer branches in de problemen door Coronacrisis

Ten gevolge van het Coronavirus en de maatregelen zijn veel bedrijven en organisaties in financiële problemen gekomen. Om hen te steunen en ontslagen te voorkomen, kunnen bedrijven een beroep doen op het Noodpakket (NOW). Nu de maatregelen door COVID19 grotendeels gehandhaafd blijven, is de verwachting dat steeds meer branches in de problemen zullen komen.

 

Het UWV verwacht dat de horeca, reisbureaus, de evenementenbranche en de uitzendbranche het meest lijden onder de maatregelen. In de zorg, overheid en post/koeriersbranche wordt een verdere groei verwacht.

krimp afbeelding klein 111936535743

Verwachte impact op krimp in werkgelegenheid in 2020 per branche volgens UWV

 

Scholing van medewerkers om faillissement en ontslagen te voorkomen

Vooral de branches waar een krimp in werkgelegenheid wordt verwacht, zullen aanspraak doen op de staatssteun. Om gebruik te mogen maken van het Noodpakket 2.0 (NOW 2), heeft de werkgever een inspanningsverplichting om zijn medewerkers te stimuleren zich te om- bij- of herscholen om zo voorbereid te zijn op nieuwe werkzaamheden of geheel ander werk ten gevolge van de Coronacrisis. De gedachte hierachter is dat scholing van medewerkers faillissementen en ontslagen voorkomen doordat de werknemers na scholing beter voorbereid zijn op de toekomst.

 

De cursussen en trainingen van Endoor helpen de medewerkers te groeien

Endoor biedt cursussen, trainingen en opleidingen voor bedrijfsgroepen en individuen om zichzelf te blijven ontwikkelen voor een betere kans op de arbeidsmarkt. Vooral in deze tijd is het belangrijk te investeren in jezelf en jouw medewerkers om deze crisis door te komen.

 

Wil jij jouw organisatie ook voorbereiden op de toekomst en investeren in je medewerkers? Neem dan contact met ons op!