16-01-2023
| inn'twente eline #14

Als leidinggevende in crisistijd ben je belangrijker dan de huisarts

Om ons heen lijkt er sprake van een permanente crisis op vele fronten. Dat geeft onrust, onzekerheid en chaos terwijl een mens stabiliteit en continuïteit nodig heeft. Een fase van chaos en onrust is nodig om naar een nieuwe fase te komen en betekent vaak het einde van heersende systemen en structuren. Crisis kan helpen om bestaande vaste patronen te doorbreken. De huidige werkwijze voldoet niet meer en komt vaak niet meer terug als we uit de crisis zijn. Denk aan thuiswerken bijvoorbeeld.

 

In tijden van nood kijken we naar onze leiders voor antwoorden. Maar in een ongekende crisis zoals we nu meemaken, zijn die antwoorden er meestal niet. Als leider heb je dan eigenlijk twee opties.

 

De eerste optie is: je doet alsof je precies weet wat er aan de hand is en alsof je alles geheel onder controle hebt. Heel directief. Denk aan Trump. De tweede optie is: wees duidelijk over wat je weet, maar ook over wat je niet weet, en ga de crisis stap voor stap te lijf.

  

We hebben leiders nodig die vanuit onzekerheid kunnen sturen en al doende leren. Daar hoort bij dat er fouten worden gemaakt en dat deze worden toegegeven. Bij complexe vraagstukken en problemen dienen zich niet vanzelfsprekend oplossingsrichtingen aan, het beste om te doen is dingen uitproberen en kijken of
het werkt. Als leider kun je het verschil maken door de kracht en energie te benutten die crisis en onzekerheid losmaakt. Samen slimme oplossingen bedenken.

 

7 tips voor leiderschap:

  1. Geef ruimte aan creativiteit, breng denkers, doeners en beslissers bij elkaar om samen te leren. Luister naar afwijkende ideeën en naar weerstand.
  2. Zwak problemen niet af en vermijd opportunistisch gedrag.
  3. Als een idee goed genoeg is uitgewerkt: ga het doen ondanks onzekerheid.
  4. Stel je kwetsbaar op en geef aan wat je weet en wat je niet weet. Luister goed naar de werkvloer.
  5. Let op je houding en gedrag. De hele organisatie kijkt naar signalen. Gesloten deuren en bezoek van commissarissen, bankiers en adviseurs versterken angst en onzekerheid. Fantasieën zijn meestal erger dan de werkelijkheid. Communiceer over besluiten die genomen zijn met duidelijke onderbouwing.
  6. Vier kleine successen en laat vooral de werkvloer aan het woord.
  7. Denk in scenario’s.

 

Uit onderzoek is gebleken dat een leidinggevende belangrijker is dan de huisarts als het gaat om hoe medewerkers in hun vel zitten. Als leidinggevende maak je medewerkers dagelijks mee en kun je aandacht besteden aan hun werkplezier en welbevinden.

 

In deze tijden nemen zorgen, schulden en geldproblemen toe. Als leidinggevende en werkgever kun je het verschil maken door er over te praten en er iets aan te doen. Door de menswaarde voorop te zetten. Een bijdrage aan ons Bruto Twents Geluk.

 

Dit artikel is verschenen in INN'Twente magazine #14.