Gecertificeerd keuzedeel Verplegende en Verpleegtechnische handelingen

Op maat verzorgd voor medische instellingen

Wil je dat jouw medewerkers begeleidende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen op mbo 4 niveau? Dan is de bedrijfsopleiding Verplegende en Verpleegtechnische handelingen iets voor jouw organisatie.

 

Tijdens het keuzedeel werkt de deelnemer aan de volgende werkprocessen:

 

  • Verzamelen van gegevens over de gezondheidstoestand van de client
  • Verwerken van gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan
  • Onderkennen van dreigende en bestaande gezondheidsproblemen
  • Bieden van passende zorg
  • Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen
  • Evalueren en vastleggen van de zorgverlening

 

Vanuit de wet BIG worden er duidelijk omschreven eisen gesteld aan zorgverleners die deze verplegende en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Wanneer de deelnemer deze cursus heeft gevolgd, kan diegene breder worden ingezet in het werkveld. De cursus is ook geschikt voor beroepsbeoefenaren Maatschappelijke Zorg (niveau 4).

 

Afronding

Na de training en het succesvol afronden van het praktijkexamen is de deelnemer in staat om verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uit te voeren en ontvangt hij/zij een landelijk erkend mbo-4 certificaat. Het certificaat is een toegevoeging op het diploma MMZ4, maar kan ook vrijstelling geven bij verschillende crebo-opleidingen.

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a. gewijzigd. Heeft een medewerker een oud diploma Verzorgende, dan mag diegene na het afronden van dit keuzedeel Verzorgende IG noemen.

 

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN.

 

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemer heeft diploma niveau 4 Maatschappelijke Zorg, of soortgelijk.
  • Deelnemer heeft verouderd diploma verzorgende niveau 3 (zie speciale folder voor deze doelgroep)
  • Relevante werkplek

 

Dit is een gecertificeerd keuzedeel. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers zoals Oud opgeleid Verzorgenden (ZV, MDGO-VZ, MDGO-VP) en Persoonlijk begeleiders niveau 4 (MZ4, SPW4) of 5 (SPH) die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg aan chronisch zieken.

vrijblijvend gesprek?

LinkedIn

Bel Elma Lubberink

Adviseur 06 - 29541796 elubberink@endoorleren.nl