Tel mee met Taal

Werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Endoor biedt in samenwerking met ROC van Twente cursussen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. 

 

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Tel mee met Taal.
Ga naar website