Regionale (en landelijke) sectorplannen

Sectorale Plannen

 

De uitdagingen op de arbeidsmarkt verschillen per sector en ook per regio. Daarom kunnen sociale partners een regionaal sectorplan indienen. Hieronder vind je de sectorplannen die specifiek van toepassing zijn voor Twente. Kijk daarnaast zeker ook op de landelijke website van de sectorplannen. Ook op landelijk zijn er soms mogelijkheden om gebruik te maken van deze plannen.

 

 

Sector plannen in Twente: wat en voor wie

 

ICT bedrijven kunnen met het sectorplan gaan investeren in de opleiding van medewerkers en tegelijkertijd inspelen op het verwachte tekort aan arbeidskrachten in de toekomst. Zie de website voor dit sectorplan.

 

Het regionale sectorplan ‘Zorg Regio Twente’ ligt in het verlengde van het landelijke sectorplan voor de Zorg. Sectorplannen in de Zorg bieden medewerkers mogelijkheden voor mobiliteitstrajecten, van-werk-naar-werktrajecten en plannen voor bij- en/of opscholing. Ook kunnen werknemers een EVC-traject doorlopen: een certificaat behalen waarin staat wat hij of zij aan kennis en ervaring in huis heeft. Zie de website voor het sectorplan ‘Zorg Regio Twente’

 

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit het SectorplanPlus. Dit SectorplanPlus creëert  voor zorginstellingen financiële ruimte waarmee zij hun opleidingsinspanningen kunnen uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld via extra inzet op de combinatie leren-werken (BBL/Hbo-duale trajecten), alsook via maatwerk-trajecten. Daarnaast wordt ruimte geboden om meer medewerkers te trainen en op te leiden als werkbegeleider/praktijkopleider. Zie de website van het SecorplanPlus.

 

 

Ga voor meer informatie over
deze subsidie mogelijkheid naar
de website het betreffende Ministerie
Naar de website