Fiscale Regeling 'Leven Lang Leren Krediet'

Fiscale Regelingen ‘Leven Lang Leren Krediet’

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Dan kun je misschien gebruik maken van het ‘Leven Lang Leren Krediet’.

 

Wat en voor wie?

Voor bepaalde volwassen tot 55 jaar, die een voltijds BOLopleiding aan het mbo volgen, kan het ‘Leven Lang Leren Krediet’, onder bepaalde voorwaarden, een financiële tegemoetkoming vormen. Het moet daarbij in elk geval gaan om een erkende opleiding in Nederland. 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website het betreffende Ministerie
Naar de website