MKB-voucher: één regeling voor alle ondernemers

Voor wie

De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, (erfgoed)stichtingen en verenigingen komen in aanmerking.

 

Binnen de regeling worden drie activiteiten ondersteund:

  • De aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen op gebied van verduurzaming en/of digitale dienstverlening of verkoop (max. € 2.500,-)
  • Onderzoek naar de ontwikkeling of verbetering van (nieuwe) producten, diensten of processen door toepassing van innovatie (max. € 10.000,-)
  • Scholing m.b.t. vaardigheden of nieuwe verdienmodellen en technologieën (max. € 15.000,-)

 

Per bedrijf kan maximaal € 27.500,- euro worden aangevraagd voor meerdere activiteiten, tot een maximum van 50% van de totale kosten. Voor de sectoren retail, gastvrijheid en cultuur/maatschappelijk wordt maximaal 80% van de scholingskosten vergoed. Er is in 2021 in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar. Hierin zijn de extra middelen voor digitalisering waarover Provinciale Staten gisteren besloten, al opgenomen. Het gaat om extra geld ter overbrugging van de coronacrisis.

Meer weten over de MKB-voucher?
Bezoek de website