Subsidie ‘Scholingsvouchers zelfstandig professionals’ (ZZP-ers)

Subsidie ‘Scholingsvouchers zelfstandig professionals’ (ZP-ers)

De subsidieregeling stimuleert bijscholing voor de verbetering van beroepskwalificaties van de zelfstandig professional.

 

Wat en voor wie

De regeling biedt subsidiemogelijkheden voor bijscholing van de zelfstandig professional (ZP-ers). Dit zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, zelfstandige ondernemers met maximaal één medewerker in loondienst. 

 

Ook freelancers, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen of eenmanszaken komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

Ga voor meer informatie over
deze subsidie mogelijkheid naar
de website van Overijssel
Naar de website