Subsidie ‘Regeling Open en Online onderwijs'

Subsidie ‘Regeling Open en Online onderwijs’

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en daarmee voor hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling.

 

Wat en voor wie 

Met deze subsidiemogelijkheid wil de minister van OC&W instellingen uitdagen hun onderwijs:

  • uit te breiden met online onderwijsvormen 
  • of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt.

N.B.: Deze tweede pijler kent ieder jaar een specifiek thema

 

De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

 

Voorwaarden en aanvragen 

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen voor de zomer van 2019 hun project indienen.

 

 

Ga voor meer informatie over
deze subsidie mogelijkheid naar
de website van Surf
Naar de website