03-06-2024
| Pedagogisch Werk nieuwsbrief

Pegagogisch Werk BBL opleiding van 3 naar 2 jaar!

BBL-opleiding Pedagogisch Werk van 3 naar 2 jaar

Met ingang van schooljaar 2024-2025 wijzigt de opleiding Pedagogisch werk BBL van een driejarige opleiding naar een tweejarige opleiding, zowel voor niveau 3 als 4. De deelnemer werkt daarbij 20 uur in de praktijk, gaat één dag per week naar school en dient rekening te houden met minimaal één dag zelfstudie. Voor de student betekent dit een volle werkweek. Hierbij blijft de mogelijkheid te verlengen tot 3 jaar.

 

We spreken Ellen Loohuis van Oons Stekkie in Denekamp over de opleiding en het werk.

 

In gesprek met…

Ellen Loohuis, eigenaar van Oons Stekkie in Denekamp

Oons Stekkie is een kleinschalige en flexibele kinderdagopvang waar de ontwikkeling van je kind centraal staat.

 

Hebben jullie student-werknemers die een BBL opleiding volgen?

Ja, bij ons is een PW BBL student gestart. In de zorg is het heel gewoon om een student-werknemer op te leiden in de praktijk. Dat is in de Kinderopvang nog nieuw. We zijn er aan begonnen en hebben gaandeweg geleerd. We krijgen als erkend leerbedrijf veel mails van geïnteresseerde studenten die de BBL willen volgen.    

 

Hoe ziet een werkdag van een student-werknemer eruit?

Een student-werknemer is bij de start van de opleiding boventallig. Ze doet aan alles op de werkvloer mee. De student-werknemer leert van de collega’s de basisvaardigheden. Het is van belang dat de student leerbaarheid toont en initiatieven neemt, prettig samenwerkt met collega’s en oog heeft voor de kinderen. Ze maakt regelmatig werkdagen van 9 uur.   

Hoe ziet de leer-arbeidsovereenkomst eruit?

De student-werknemer krijgt een tijdelijke leer-arbeidsovereenkomst van 20 uur voor de duur van de opleiding. De praktijkopleider beoordeelt in samenspraak met de pedagogisch coach en docent van de opleiding wanneer de student-werknemer formatief ingezet kan worden. De student-werknemer krijgt de formatief inzetbare uren uitbetaald volgens de CAO. De opleidingskosten worden door werkgever betaald. Na de opleiding kijken we of er formatieruimte is om de student-werknemer te kunnen behouden. Alternatief is dat we een nieuwe BBL student gaan opleiden.    

 

Waar hebben jullie de benodigde informatie vandaan gehaald?

Er is veel informatie te vinden in de CAO en de GGD gaf bijvoorbeeld aan dat we een plan moesten opstellen, hoe we toewerken naar formatieve inzetbaarheid. Daar hebben we inmiddels een protocol voor gemaakt.    

 

Hoe wordt de begeleiding van de student-werknemer bekostigd?

De student heeft één vaste praktijkopleider. We maken gebruik van de subsidie maatregel Praktijkleren (en ontvangen jaarlijks € 2700,00 voor de begeleiding van de BBL student-werknemer).    

 

Wat is jullie advies aan kinderopvangorganisaties die geïnteresseerd zijn in het opleiden van de student/werknemer via de BBL?

Je bepaalt zelf wie je in huis haalt en hoe je hem of haar opleidt. Je moet niet te bang zijn. Wel stellen we een leeftijdseis, namelijk minimaal 20 jaar. Op deze wijze loop je als organisatie weinig risico: de investering betaalt zichzelf terug.

 

Bijdrage-mogelijkheden

Om opleiden van medewerkers nog aantrekkelijker te maken zijn er diverse bijdragemogelijkheden. Een daarvan is de subsidie praktijkleren, die tot wel € 2700,- bijdraagt. Hier vind je een totaaloverzicht van de bijdragemogelijkheden.

 

Werken met baby's

Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen voor het werken met baby’s. Endoor | ROC van Twente biedt hiervoor de training 'werken met baby's' aan. Deze kan zowel individueel gevolgd worden als met een groep medewerkers.

 

Over een leerwerkovereenkomst

 • Om een student een leerwerkplek aan te bieden, dien je als werkgever te voldoen aan de erkenningsregeling voor leerbedrijven (meer informatie op www.sbb.nl)
 • De leerwerk overeenkomst bestaat uit minimaal 20 uur per week
 • De overeenkomst eindigt op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, de opleiding wordt afgesloten met een diploma of stopt.
 • Deze tijdelijke leerwerk overeenkomst kan worden omgezet naar een vast dienstverband als:
  • Het functioneren van de student/werknemer dit toelaat
  • Er een vacature of formatieruimte is (een tijdelijke overeenkomst is niet mogelijk)
  • Een student/medewerker zijn of haar diploma heeft behaald
  • Als een medewerker in ontwikkeling in dienst treedt, krijgt zij minimaal het salaris uit salarisschaal 5, trede 7
Heb je vragen over Pedagogisch Werk? Lilian helpt je graag! Bel haar op 088 - 10 21 100 of mail haar.
Mail Lilian

deze nieuwsberichten vind je vast ook interessant