25-06-2020
| NOW2

Werkgevers hebben inspanningsverplichting tot scholing van hun medewerkers

Werkgevers die verliezen lijden door de Coronacrisis kunnen aanspraak maken op staatssteun van de overheid. De tweede subsidieperiode is inmiddels aangebroken. De voorwaarden en inhoud van het Noodpakket 2.0 is echter aangescherpt. Zo krijgen werknemers die geen werk meer hebben door de Coronacrisis hulp voor scholing om in een kansrijk beroep verder te gaan en hebben werkgevers die gebruik willen maken van de staatshulp een inspanningsverplichting voor hun medewerkers om om- of bijscholing te volgen.

 

Geld vrijgemaakt voor scholing voor degenen die hun baan hebben verloren

Met het Noodpakket 2.0 wil het kabinet steun bieden aan degenen die zijn of haar baan dreigen te verliezen of is verloren door de Coronacrisis. In het nieuwe noodpakket is geld opgenomen voor omscholing naar een sector met betere baankansen, voor degenen die hun baan zijn verloren.

 

Werkgevers hebben inspanningsverplichting t.b.v. scholing voor medewerkers

In de tweede subsidieperiode is opgenomen dat werkgevers die beroep doen op staatssteun een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Omdat veel medewerkers minder uren werken of zelfs helemaal niet werken ten gevolge van de Corona crisis, moeten zij zich voorbereiden op een andere manier van werken of andere werkzaamheden.

 

Het idee is dat scholing faillissementen en ontslagen kan voorkomen. Werkgevers kunnen werknemers stimuleren om bijvoorbeeld tijd beschikbaar te stellen en middelen aan te schaffen via een O&O-fonds.

 

De kosten van de scholing zelf maken geen deel uit van de staatssteun, maar de inspanningsverplichting van de werkgever behoort wel tot de voorwaarde voor het aanvragen van staatssteun. De verwachting is dat steeds meer branches in de problemen zullen raken ten gevolge van de Coronamaatregelen.

 

Crisispakket ‘NL leert door’ voor ontslagen medewerkers, zzp’ers en flexwerkers

Het crisispakket NL leert door is er voor de medewerkers die hun baan dreigen te verliezen of al verloren hebben ten gevolge van de Corona crisis en de transitie moeten maken naar kansrijk werk. Ook zzp’ers en flexwerkers in getroffen sectoren die geen opdrachten meer krijgen door de crisis kunnen hier gebruik van maken. Het crisispakket NL leert door is nog in ontwikkeling maar zal bestaan uit ontwikkeladviezen en online scholing met de focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

 

Endoor helpt organisaties en individuen met om-, bij- of herscholing

Als partnerstichting van ROC van Twente richten wij ons op het her- om- en bijscholen van werkenden en werkzoekenden. Via passend opleidingsaanbod en leertrajecten op maat leveren wij een bijdrage aan de inzetbaarheid van mensen en daarmee aan de werkgelegenheid en arbeidsmarkt in Twente.

 

Maatwerkoplossingen voor bedrijven

Wij zijn de opleidingspartner voor bedrijven, organisaties en maatschappelijke instellingen die vooruit willen en klaar willen zijn voor de toekomst. Door middel van op maat gemaakte opleidingstrajecten die we samen opstellen met de organisatie, worden medewerkers klaargestoomd voor de veranderingen die eraan zitten te komen.

 

Ben je benieuwd wat Endoor voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Cursussen, trainingen en opleidingen voor individuen

Ook voor individuen en zzp’ers die hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken bieden wij een breed cursusaanbod. Met de opleidingen, cursussen en trainingen van Endoor zorg je ervoor dat je vooroploopt en klaar bent voor de toekomst.

 

Ben je een individu en op zoek naar een opleiding of cursus? Bekijk dan het cursusaanbod.

 

 

Bronnen:

Kamerbrief Minister van Economische Zaken en Klimaat over het Noodpakket, mei 2020. Coronacrisis: Impact op de werkgelegenheid in Twente, UWV juni 2020.