27-10-2020
| kansrijk beroep

Overstappen naar een kansrijk beroep

Door de Coronacrisis zijn er veel banen verloren gegaan en zullen er nog veel banen volgen. Maar er is ook een keerzijde: in diverse branches is er door de Coronacrisis juist een tekort aan personeel. Ook voor de Coronacrisis was in sommige branches zoals de techniek en IT al een grote vraag naar medewerkers. Omscholing naar een kansrijk beroep biedt dus grote kansen voor degenen die net hun baan zijn verloren of bang zijn om hun baan te gaan verliezen.

 

Groei van afgelopen twee jaar is in een kwartaal teniet gedaan

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldde een recorddaling aan het aantal banen ten gevolge van het COVID-19 virus. Veel bedrijven nemen afscheid van personeel (voornamelijk flexwerkers) door reorganisaties en zzp’ers zitten zonder werk en inkomen doordat projecten worden afgeblazen of uitgesteld. ‘In de afgelopen drie maanden verdwenen er 322.000 banen. Hiermee is de groei van de afgelopen twee jaar in een kwartaal te niet gedaan’ zegt hoofdeconoom van het statistiekbureau Peter Hein van Mulligen. Vooral de horeca, retail, recreatie en uitzendbranche hebben het zwaar door de Corona maatregelen. 

 

Staatssteun gericht op ontwikkeling en scholing

De overheid bood in het begin van de COVID-19 crisis een looncompensatieregeling (NOW) die gericht was op zoveel mogelijk baanbehoud. Echter zijn reorganisaties onvermijdelijk nu de Coronacrisis voort blijft duren. De tweede subsidieperiode is meer gericht op het aansporen van medewerkers om te onderzoeken waar kansen liggen. Dit om medewerkers voor te bereiden op nieuw werk op het moment dat ze aan de zijlijn komen te staan. Dit is een hele omschakeling van het kabinet, aangezien uit onderzoek van de WRR is gebleken dat de afgelopen tien jaar het budget voor omscholing en werkbegeleiding halveerde.

 

Omscholen naar een kansrijk beroep

Ondanks dat er veel banen verloren gaan door de Coronacrisis, kampen andere sectoren met een groeiend tekort aan personeel. Denk hierbij aan zorgpersoneel, monteurs, leraren en docenten, hoveniers en IT-specialisten. Ook groeit de verduurzaming en digitalisering in rap tempo doordat in de afgelopen maanden veilig thuiswerken en toekomstbestendigheid een belangrijke rol heeft gekregen binnen organisaties. Over het algemeen is het noodzakelijk om een langdurige opleiding te volgen voor deze kansrijke beroepen. Maar tegenwoordig worden ook zij-instroomprojecten aangeboden waardoor het eenvoudiger wordt om in te stromen in deze branches. Een voorbeeld daarvan is het zij-instroomproject in de elektro- en installatiebranche van Endoor|ROC van Twente en het Junior Software Developers project van Endoor | ROC van Twente

 

Jouw eigenschappen komen ook van pas in een andere sector

Vaardigheden zijn aan te leren. Daarom wegen vooral sociale, mentale en fysieke eigenschappen van een persoon zwaarder als gekeken wordt naar een geschikte kandidaat. Ook goede beheersing van de Nederlandse taal telt zwaar mee. Als er een groot gat bestaat tussen de gevraagde en aangeboden kennis, zal scholing noodzakelijk zijn. 

 

Wees niet onzeker over investeren in jouw toekomst

Voor zowel bedrijven en organisaties als individuen kan het een stap zijn om scholing voor een kansrijk beroep aan te bieden of te volgen. Dit omdat de Coronacrisis ons onzeker maakt over de toekomst. We vinden het moeilijk om ons zuurverdiende geld te investeren in deze onzekere tijd. Maar wat nou als deze investering kan leiden tot groei aan beide kanten? De individu ontwikkelt zichzelf en daarmee ook het bedrijf waar diegene werkzaam is.

 

Gebruik jouw tijd om te ontwikkelen 

Investeren in je eigen toekomst is nu belangrijker dan ooit. Vergroot de kans op een baan door je om te scholen naar een kansrijk beroep en je weet zeker dat je de komende jaren goed zit. Nederland vecht om werkloosheid zoveel mogelijk tegen te gaan, maar een korte periode van werkloosheid is voor een individu geen ramp. Gebruik de tijd die je hebt om jezelf te ontwikkelen en jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

 

Endoor biedt diverse omscholingsmogelijkheden

Bij Endoor | ROC van Twente vind je scholingsmogelijkheden in diverse branches zoals de zorg en techniek / procesindustrie. We zijn gespecialiseerd in het bieden van bij-, om- of herscholing van volwassenen die hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken. Neem gerust contact met ons op bij vragen en interesse in het bij-, om- of herscholen van groepen werknemers.