13-10-2020
| COVID-19-locatie Aveleijn

COVID-19-locatie Aveleijn goed bemand door samenwerking met Endoor

Toen zorgorganisatie Aveleijn tijdens de coronacrisis in Enschede een locatie inrichtte waar eventueel zieke bewoners zouden kunnen worden verzorgd, was daarvoor ook razendsnel (bij)scholing van de BIG-geregistreerde medewerkers nodig. Endoor, samen met ROC van Twente de beroepsopleider van de regio, regelde dit maatwerk in anderhalve week. ‘Misschien hadden we het zelf ook wel kunnen uitzoeken, maar er was haast bij omdat onze bewoners tot de risicogroep behoren. Endoor zette onze vraag, die eerst best vaag was, meteen om in een concrete aanpak’, blikt opleidingsadviseur Gonneke van Veen van Aveleijn tevreden terug.

 

Endoor, de ondernemende tak voor volwassenenonderwijs van ROC van Twente, adviseert organisaties over mogelijkheden van scholing en training en biedt flexibele opleidingen aan. Het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de ervaren docenten van ROC van Twente. Aveleijn, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, werkte voor de coronacrisis al samen met Endoor en was in gesprek over trainingen in insuline spuiten bij diabetici en stomazorg.

 

Toen door corona de noodzaak ontstond van een speciale locatie waar cliënten met corona zouden kunnen worden verzorgd, moesten de BIG- geregistreerde medewerkers van Aveleijn (weer) bekwaam worden in specifieke handelingen als zuurstof toedienen, injecties geven en infusen aanleggen, katheteriseren, saturatiemetingen doen en goed omgaan met de beschermingsmiddelen. ‘Vaardigheden die we hier normaal niet of nauwelijks toepassen. Onze medewerkers met een BIG-registratie moesten die handelingen bij een eventuele besmetting op een locatie en in de speciale cohortlocatie wel zelfstandig kunnen uitvoeren en zich daar ook zeker bij voelen. Ik heb meteen Endoor gebeld.’

 

Improviseren

Opleidingsadviseur Elma Lubberink van Endoor ontrafelde de brede vraag met spoed tot een concreet opleidingsplan. Probleem was dat ROC van Twente, die de trainingen verzorgt, dicht zat. ‘En de anderhalvemetermaatregelen maken dat je als opleider ook niet dicht op een cursist mag staan. We hebben toen trainingen verzorgd op de cohortlocatie in kleine groepjes die steeds langs de verschillende handelingen rouleerden waardoor we de vereiste afstand konden houden. 

 

En de theorie werd nog voor de echte lessen begonnen al digitaal onderwezen’, legt ze uit. ‘We kijken bij Endoor heel gericht: wat is hier nodig? Door corona moesten we samen met Aveleijn en de docenten echt creatief zijn.’

 

Gelukkig bleef de locatie voor zieke cliënten onbenut. ‘Maar voor een eventuele volgende uitbraak is iedereen nu goed toegerust op deze speciale taak’, zegt Van Veen.  

 

Endoor verzorgt naast dit zeer gespecialiseerde maatwerk ook diplomagerichte bbl-opleidingen voor bedrijfsgroepen. ‘Dat zijn voorgeschreven onderwijsprogramma’s die helemaal moeten worden doorlopen. Maar we kunnen dit eventueel wel aanvullen met opdrachten of modules die speciaal geënt zijn op de werkgever. De zorg en techniek zijn voor ons de belangrijkste opdrachtgevers, ook omdat daar een groot tekort is aan – goed opgeleide – medewerkers. De opleidingen die we inzetten zijn steeds meer heel toegesneden: een op maat samengesteld pakket waardoor de werkgever de mensen niet langer kwijt is dan noodzakelijk en werknemers precies die skills leren die ze nog missen’, legt directeur Eline Holten van Endoor uit.

 

Breder kijken

Bij Aveleijn was in deze crisis natuurlijk meteen ondersteuning nodig. Maar de adviseurs kijken ook breder mee naar uitdagingen van de toekomst. ‘Je ziet een trend dat steeds meer bewoners diabetes hebben. Daarom organiseert Endoor nu ook trainingen voor ons in insuline spuiten. En we onderzoeken samen een goed bijscholingstraject voor zijinstromers uit andere vormen van zorg die over willen stappen naar de gehandicaptenzorg’, vertelt de opleidingsadviseur van Aveleijn.

 

Elma Lubberink van Endoor wil graag gesprekspartner zijn in deze ontwikkelingen. ‘Doordat de adviseurs van Endoor gekoppeld zijn aan een branche, weten we wat er speelt aan trends en uitdagingen. Daardoor kun je innovatief meekijken naar oplossingen. Door de vergrijzing zullen steeds meer bewoners van Aveleijn bijvoorbeeld verpleegkundige zorg nodig hebben in de toekomst. Daarom zetten we nu al in op opleidingen voor het certificaat verpleegkundig en verpleegtechnisch handelen. Soms zijn ad- hoc opleidingen nodig zoals in deze crisis, maar daarnaast is het mooi om samen naar het hele plaatje te kijken.’

 

Voor Endoor betekende de coronacrisis noodgedwongen een versnelde kennismaking met online onderwijs aanbieden. Holten: ‘Die omslag hebben de docenten van ROC van Twente echt razendsnel gemaakt. Het betekent ook dat we nog meer gaan kijken naar de mogelijkheden die online onderwijs biedt en naar vaardigheden die echt fysiek moeten worden geoefend.’ 

 

Dit artikel is gepubliceerd in het INN'twente magazine #09.