05-07-2021
| Eline Holten - INN'twente 11

"Twente kantelt"

Twente puzzelt al langere tijd op het talentvraagstuk. Hoe talent aan te trekken, te behouden, te binden aan de regio. De groei van de regio hangt af van voldoende gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd zien we een stijging van werkeloosheid onder jongeren en er komt een generatiewisseling aan. Zit de oplossingsrichting in het nastreven van de ideale arbeidsmarkt?

 

Op de arbeidsmarkt zien we dat jongeren het hardst zijn getroffen in coronatijd. En vooral in de zorg, techniek en onderwijs nemen veel babyboomers afscheid en betreedt een kleiner aantal nieuwe werknemers de markt. Er ontstaat ruimte waarin werkervaring en opleiding minder goed aansluiten bij openstaande vacatures.

 

Wat zien we bij een ideale arbeidsmarkt?

Een maatschappij waar ieder mens leert, zich bewust ontwikkelt, gemotiveerd is, ook al is er (even) geen werk. Hij heeft er tijd en geld voor over. Daarnaast werkgevers die zorgen voor een leercultuur en mensen in hun ontwikkeling stimuleren en ondersteunen. En een arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen meedoen en er werk van waarde is dat een bijdrage levert aan ons welbevinden.

 

Werkgevers die bewust inzetten op een leercultuur en ontwikkeling stimuleren bij hun medewerkers, met aandacht voor degenen die dat nog niet vanzelfsprekend doen, dragen bij aan een duurzamere arbeidsmarkt. Bij intersectorale mobiliteit helpt het als werkgevers bij zijinstromers meer kijken naar iemands kennis, vaardigheden en competenties dan naar zijn diploma. Zo wordt zichtbaar waar gerichte om- of bijscholing nog nodig is. We zien hier nieuwe fenomenen zoals skills paspoort, open hiring en verkort en versneld flexibel opleiden.

 

De ruimte die ontstaat in de dynamische arbeidsmarkt biedt een kans de waarde van werk te vergroten en daarmee de welvaart en het welzijn te vergroten. Te denken valt aan:

 

  • onbenut potentieel te verleiden aan het werk te gaan: werken draagt bij aan zelfstandigheid, aan zingeving en sociale samenhang;
  • medewerkers meer uren laten werken: deze vraag wordt vaak niet gesteld, er wordt gelijk extern geworven;
  • meer zekerheid in werk en inkomen geven: minder tijdelijke en oproepcontracten;
  • passender werk: meer gerichte aandacht voor wat bij iemand past, in tijd, locatie, inhoud en dergelijke.

 

Interessant idee is de uitkering te zien als durfkapitaal. Een mooi voorbeeld bij een gemeente is werkzoekenden met behoud van uitkering in te zetten om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden.

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de ontwikkeling van medewerkers of zijinstromers te bekostigen. Subsidies via opleiding- en ontwikkelfondsen of Twents Fonds voor Vakmanschap zijn goede voorbeelden. Helpt u mee de arbeidsmarkt te kantelen?

 

Deze column is verschenen in het INN'twente magazine 11.