15-03-2020
| nieuws
Corona virus update

CORONA UPDATE

Geen les t/m vrijdag 10 juli tenzij de les online kan worden gegeven. 

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel en de situatie verandert voortdurend. ROC van Twente heeft besloten dat er geen lessen meer worden gegeven aan studenten in het regulier onderwijs. Dit besluit is voorlopig tot en met 10 juli a.s. van kracht. In aansluiting op dit besluit en vanuit de overweging dat we het belangrijk vinden om een veilige en gezonde werk- en studieplek te kunnen bieden, zijn er voor de opleidingstrajecten die via Endoor lopen ook besluiten genomen.

 

 

Stand van zaken

Op dit moment gelden de volgende algemene afspraken:

 

 • Alle cursussen en trainingen die worden aangeboden aan individuele deelnemers gaan niet door;
 • Alle leertrajecten en opleidingen voor medewerkers uit de zorg gaan niet door;
 • Voor groepstrajecten voor opdrachtgevers waarbij we onderwijs aanbieden op leslocaties van ROC van Twente volgen we het beleid van ROC van Twente; deze gaan niet door tenzij het onderwijs online kan worden aangeboden;
 • Opdrachtgevers voor leertrajecten op maat en op locatie van de werkgever of elders worden benaderd om te beslissen of we lessen kunnen blijven aanbieden en op welke manier we dat dan doen;
 • Lesmomenten gaan niet door bij het ontstaan van overmacht door te weinig deelname of gezondheidsklachten bij de docent;
 • Examens en intaketesten gaan wel door.

 

Veelgestelde vragen

De verspreiding van het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs Van Endoor roept vragen op. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@endoorleren.nl of telefoon: 088 - 102 11 00.

 

 

1. Hoe informeert Endoor haar opdrachtgevers en individuele deelnemers?

 

Ben je opdrachtgever, dan word je benaderd door je opleidingsadviseur om verdere afspraken te maken over de voortgang van leertrajecten die in de genoemde periode gepland staan.

 

Heb je je aangemeld als individuele deelnemer van een cursus of training die in deze periode gepland staat, dan gaan je lesmomenten niet door en je onvangt een e-mail met nadere informatie.

 

2. Ik heb een examen. Gaat deze door?

 

Ja, de examens gaan gewoon door. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen m.b.t. het coronavirus. Dat betekent dat wij examenkandidaten over meerdere lokalen zullen verspreiden, zodat studenten niet te dicht bij elkaar zitten.

 

Let op: voor studenten die een zorgopleiding volgen, gelden andere afspraken. Zij worden hierover per mail geïnformeerd.

 

 

3. Ik heb een intake of moet een test doen. Gaat deze door?

 

Ja, je intake of test gaat gewoon door. Je mag er uiteraard op rekenen dat we treffende maatregelen hebben genomen m.b.t. het coronavirus.

 

 

Het RIVM geeft algemene informatie over Corona

 

Check de volgende pagina’s:

 

 

 

Houd rekening met de algemene maatregelen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Stop met handen schudden;
 • Blijf thuis als je klachten hebt en vermijd sociale contacten.