01-09-2020
| arbeidsfitte medewerkers

De positieve kanten van het bieden van scholing

Het bieden van scholing aan je werknemers is van essentieel belang. Vooral deze periode vraagt organisaties om wendbaar en flexibel te zijn. Met medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden en een gerichte investering in scholing is een organisatie toekomstbestendig.

 

In deze blog geven we je een aantal redenen waarom arbeidsfitte medewerkers zo belangrijk zijn voor je organisatie en wat dit voor je organisatie kan betekenen.

 

Scholing van medewerkers maakt de organisatie toekomstbestendig

Een organisatie zonder scholingsmogelijkheden is minder wendbaar doordat er een ‘skillsgap’ ontstaat. De kennis en vaardigheden van medewerkers blijft hetzelfde of veroudert waardoor kennis- en bekwaamheidskloven kunnen ontstaan. Dit kan een negatief effect hebben op de organisatie.

 

Door je werknemers cursus- en opleidingsmogelijkheden te bieden, maak je jouw medewerkers duurzaam inzetbaar. Hiermee verhoog je de kennis en kunde waardoor het bedrijf wendbaarder wordt. Ook spelen organisaties waar de werknemers opleidingen en cursussen kunnen volgen makkelijker in op veranderingen.

 

Scholing leidt tot meer motivatie en werkplezier bij de werknemer

Veel organisaties besteden juist weinig budget aan scholing omdat zij bang zijn dat werknemers vertrekken op het moment dat zij een opleiding hebben gevolgd. De gedachte is verklaarbaar, echter hebben werknemers die een opleiding of cursus hebben gevolgd meer werkplezier en presteren zij daardoor beter. De werkgever heeft daarom meer aan een opgeleide werknemer met meer intrinsieke motivatie en werkplezier dan een werknemer zonder scholingsmogelijkheden en geen intrinsieke motivatie en werkplezier.

 

Opleidingsmogelijkheden aanbieden leidt tot meer loyaliteit

Tientallen jaren bij dezelfde werkgever werken is niet meer van deze tijd. Werknemers ‘jobhoppen’ regelmatig en werken vaak niet langer dan een aantal jaren bij een werkgever. Door opleiding en scholing aan te bieden, stijgt de loyaliteit en waardering voor de werkgever en werkplek en is de kans groot dat deze werknemer langer bij de werkgever blijft werken.

 

Met een persoonlijk ontwikkelplan staan medewerkers meer open om te leren

Wanneer de organisatie persoonlijke ontwikkeling stimuleert door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan, zullen de medewerkers meer open staan om zichzelf te ontwikkelen. Hoe meer de medewerker betrokken en gestimuleerd wordt bij het ontwikkelen van zichzelf en de organisatie, hoe meer de motivatie zal toenemen om scholing te volgen.

 

Een werkgever die investeert in haar medewerkers is een aantrekkelijke werkgever

Wanneer een werkgever investeert in zijn medewerkers wordt de werkgever niet alleen aantrekkelijker voor de zittende medewerker, maar ook voor nieuwe medewerkers. Dat een organisatie persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt, is een groot pluspunt voor werkzoekenden. Daarnaast is een zittende medewerker die kan blijven ontwikkelen meer geneigd bij de organisatie te blijven.

 

Juist nu investeren in je medewerkers

Juist in deze uitdagende periode van quarantaine en coronamaatregelen, is het verstandig om in scholing van je medewerkers te investeren. Het is mogelijk dat bedrijven die hard worden getroffen door deze maatregelen, een andere manier van werken moeten hanteren om het hoofd boven water te houden. Om te voldoen aan  nieuwe competentie-eisen zal scholing van medewerkers nodig zijn. Bovendien hebben bedrijven en organisaties die aanspraak willen maken op de staatssteun een inspanningsverplichting om medewerkers te stimuleren scholing te volgen.

 

Kiezen tussen een volledige opleiding of een kortcyclische cursus

Om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers op de juiste plek zitten en hun talenten benutten in hun werk, kan een meerjarige opleiding kansen bieden. Maar dit is niet altijd nodig. Vooral praktijkgerichte scholing hoeft niet zoveel tijd in beslag te nemen. Kortcyclische cursussen kunnen er al voor zorgen dat medewerkers weer duurzaam inzetbaar worden.

 

Werk samen met Endoor | ROC van Twente

Endoor | ROC van Twente biedt de mogelijkheden om een scholingstraject op maat samen te stellen. Onze adviseurs zorgen ervoor dat het hele traject op basis van de wensen van de organisatie wordt samengesteld. Geen onnodige lesstof en geen verspilling van kostbare tijd. Ook wordt gekeken naar de competenties en talenten van de medewerkers zodat deze optimaal kunnen worden benut en geen onnodige lesstof wordt aangeboden die men al beheerst.

 

Ontdekken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!