Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen (en antwoorden) over het keuzedeel Ervaringsdeskundigheid

(versie november 2021)

 

1.     Wat is het niveau van de opleiding?

Het keuzedeel Ervaringsdeskundigheid is op MBO4 niveau.

 

2.     Hoe kom ik aan een stage adres?

De deelnemer moet zelf een stageadres zoeken. Dit kan bij en via diverse GGZ gerelateerde instellingen.  

 

3.     Hoe lang duurt de opleiding?

Een jaar, onderverdeeld in:

·       40 bijeenkomsten van 3 uur

·       Leren in de praktijk, minimaal 16 uur per week

·       Studiebelasting (naast school en praktijk) 8 uur per week

Een groot gedeelte van de opleiding bestaat uit het opdoen van ervaring in de praktijk.

 

De deelnemer moet een stageplaats hebben waar het mogelijk is om het praktijkexamen uit te voeren. De deelnemer loopt minimaal 16 uur per week stage (of doet vrijwilligerswerk).

 

4.     Hoeveel uren stage moet je vervullen?

Een deelnemer dient vanaf de start van de opleiding een stage- of werkplek te hebben waarin met ervaringsdeskundigheid gewerkt wordt. Dit gedurende minimaal 2 dagen of 16 uur per week. De stage- of werkplek dient een praktijkbegeleider te bieden die ook in staat is het examen af te nemen.

 

5.     Waar moet een stageplaats aan voldoen?

Een goede stageplaats voor het keuzedeel  Ervaringsdeskundigheid is een instelling of organisatie die werkt met de inzet van ervaringsdeskundigen. Voorbeelden hiervan zijn: Tactus, Intact, Dimence, Ixta Noa, enz. De meeste instellingen of organisaties vallen onder het sociaal domein of zijn GGZ gerelateerd.

 

Voorwaarde is ook dat het praktijkexamen er afgenomen kan worden. Daarnaast heeft een stage-biedende instelling of organisatie een accreditatie van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroeps en Bedrijfsleven) nodig. Mocht de instelling of organisatie deze nog niet hebben, dan kan deze kosteloos aangevraagd worden via de site van de SBB, (www.s-bb.nl) Let op: de accreditatie dient minstens voor ‘Helpende Welzijn niveau 2’ te zijn.

 

6.     Moet je er een cursus aan vooraf doen? En zo ja welke?

Wij adviseren om voorafgaand aan deze opleiding een herstelcursus te volgen. Mogelijkheden hiervoor zijn divers. Voorbeeld: https://www.hee-team.nl/cursusaanbod/werken-met-eigen-ervaring 

 

7.     Is het keuzedeel speciaal gericht op ervaringsdeskundige voor een psychose/verslaving/eetprobleem?

Nee, het keuzedeel  is gericht op ervaringsdeskundigheid. Niet binnen een speciaal aandachtsgebied. Ervaringsdeskundigheid wordt binnen instellingen en organisaties ook breed (op veel verschillende onderwerpen) ingezet. De ervaringen die voorkomen binnen het GGZ werkveld komen wel het meest voor onder de ervaringsdeskundigen. Echter, ook zaken als: tienermoeder zijn of schulden hebben gehad, leven met een handicap, zijn ervaringen waarmee je anderen die nog midden in zo’n situatie zitten, kunt ondersteunen.

 

8.     Is er ook vrijwilligers werk in te vinden om misschien eerst mee te beginnen?

Ja, er is vrijwilligerswerk te vinden. Dit is een goede manier om ervaring op te doen. Het is een goed idee om hier al mee te beginnen voordat je met de opleiding start. In sommige gevallen kan een vrijwilligersplek een stageplek worden.

 

9.     Aan welke eisen moet ik voldoen om met de opleiding te kunnen starten?

Je moet in elk geval voor zestien uur per week een stageplek of vrijwilligerswerk binnen het Sociaal domein hebben. Daarnaast is (aantoonbaar) MBO niveau gewenst. Ook dien je in het bezit te zijn van een laptop. Wij adviseren om, voordat je met het keuzedeel  Ervaringsdeskundigheid start, een herstelcursus te volgen.

 

10.  Kan ik de opleiding naast mijn baan als ……………………. doen?  

De opleiding is te combineren met een baan. Voor de opleiding heb je in elk geval 16 uur per week stage of vrijwilligerswerk nodig. (Dit zou ook in je eigen baan van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van waar je werkt). Daarnaast ben je nog tijd kwijt aan het maken van opdrachten en het volgen van de lessen.

 

11.  Heb je ook adressen van instellingen het liefst in de buurt van ……….?

Ervaringsdeskundigheid is erg breed en kent geen speciaal aandachtsgebied. Ervaringsdeskundigheid wordt het meest ingezet binnen instellingen in het Sociaal domein. Het is goed om zelf te zoeken naar passende instellingen, passend bij jouw ervaring.