Cursus omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Mensen met dementie

Als verzorgende en verpleegkundige begeleid je zorgvragers met onbegrepen gedrag bij dementie. Dit kan agressief gedrag, klagen of repetitief gedrag zijn, oftewel probleemgedrag. De verschillende ziektebeelden vragen van de zorgvrager en diens naasten een continue aanpassing, dat tot probleemgedrag kan leiden bij de zorgvrager. De zorg die jij als verzorgende of verpleegkundige biedt, zorgt ervoor dat het probleemgedrag voorkomen wordt of hanteerbaar blijft. Toch word je als zorgverlener voor een probleem gesteld op het moment dat je te maken krijgt met dit gedrag.

 

Tijdens deze cursus leer je vanuit verschillende invalshoeken naar het gedrag van de zorgvrager te kijken, zodat we hem begrijpen en daarop kunnen anticiperen. De handvatten die je aangeboden krijgt, kun je direct in de omgang met jouw zorgvrager gebruiken. Daarbij leer je hoe je daarin samen kunt werken met naastbetrokkenen en andere zorgprofessionals.

inhoud cursus omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

 • Kennis over de doelgroep (psychogeriatrie)
 • Kennis en vaardigheden over de wijze van omgaan met probleemgedrag
 • Communiceren met zorgvrager en andere betrokkenen (bijvoorbeeld mantelzorg en andere professionals)
 • Het opstellen van een plan van aanpak ten aanzien van het probleemgedrag (methodisch werken/klinisch redeneren)
 • Reflectievaardigheden om terug te kijken op eigen handelen

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de e-learning:

 • De definitie van wat verstaan wordt onder ‘probleemgedrag’.
 • Door middel van een discussie in de digitale leeromgeving reageren deelnemers op elkaars inbreng (peerfeedback)
 • Wat is probleemgedrag is en welke benamingen er zijn hiervoor?
 • Welke vormen van gedrag onder probleemgedrag vallen
 • Oorzaken van probleemgedrag (denk aan onder meer: werkwijze van zorgverleners, lichamelijk functioneren, fysieke omgevingsfactoren en sociale omgevingsfactoren oftewel de wisselwerking tussen zorgvrager en zorgverleners of zorgvragers onderling).
 • De invloed van de levensgeschiedenis van een zorgvrager benoemen in het ontstaan van probleemgedrag. 
 • De deelnemer brengt een casus, waarin zij de factoren beschrijft die van invloed zijn op het probleemgedrag van de zorgvrager en beschrijft de levensgeschiedenis van de zorgvrager en haar invloed op het probleemgedrag

Je leert:

 • methoden kennen om het probleemgedrag van een zorgvrager te analyseren (Stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag, STA-op, GRIP).
 • hoe je een plan van aanpak moet opstellen volgens een bepaalde methodiek (Stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’).
 • hoe je volgens een bepaalde methode (STARRT en Korthagen) kan reflecteren op het eigen handelen

Werkplekleren:

 • Je beschrijft een casus in je eigen beroepspraktijk ten aanzien van probleemgedrag bij een zorgvrager
 • Je werkt samen met de zorgvrager, zijn naasten en andere zorgprofessionals om het probleemgedrag in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken voor het omgaan met het probleemgedrag
 • Je beschrijft de wijze waarop je zelf met het probleemgedrag bent omgegaan en de wijze waarop je dit geëvalueerd hebt met een andere professional

Bijeenkomsten:

 • Je leert klinisch te redeneren bij het omgaan met probleemgedrag
 • Je stelt een plan van aanpak op ten aanzien van probleemgedrag met behulp van eigen casuïstiek vanuit de beroepspraktijk 

Beschrijving van de blend (online):

 • Je reageert online op ingeleverde producten van medecursisten door peerfeedback te geven.
 • Je krijgt video’s te zien, waaraan opdrachten gekoppeld zijn.
 • Je gaat de opgedane kennis direct toepassen in de beroepspraktijk, door zelf casuïstiek te beschrijven waarin je zelf gehandeld hebt.
 • Je gaat in de eigen beroepspraktijk in overleg met zorgvrager, naastbetrokkenen en andere zorgprofessionals om invulling te geven aan de casuïstiek en het plan van aanpak.

Inhoud bijeenkomsten: 

1. Probleemgedrag bij dementie I (algemeen - theorie)

2. Probleemgedrag bij dementie II (in relatie tot ziektebeeld – praktijksituaties)

3. Methodisch werken bij probleemgedrag

4. Communicatie met de zorgvrager en andere betrokkenen

duur

De cursus bestaat uit een e-learning (gemiddeld 80 uren studiebelasting) en 4 bijeenkomsten van 3 uur op locatie.

 

Dinsdagen van 9.00 tot 12.00. Locatie de Sumpel in Almelo:

 • dinsdag 16-11-2021
 • dinsdag 07-12-2021
 • dinsdag 11-01-2022
 • dinsdag 08-02-2022

waardepapieren

Na afloop van deze cursus ontvang je een getuigschrift

toelatingsvoorwaarden

Diploma Zorg en Welzijn mbo 3 en 4 met relevante werkplek

subsidiemogelijkheden

Via Twents Fonds voor Vakmanschap is er een kans op subsidie. Bekijk hun website voor de mogelijkheden.

 

startdatum en locatie


Al onze cursussen, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw.


Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten? Stel je vraag via de
mail of schrijf je direct in.
mail ons     direct inschrijven     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.
CRKBO Instelling