Cursus beveiliger in de zorg

Een beveiliger in de zorg moet alles weten over veiligheid, maar ook kunnen omgaan met een agressieve cliënt.

 

Daarom heeft de SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) het landelijk erkend diploma Beveiliging in de Zorg in het leven geroepen om aan de vraag en eisen van de zorg en beveiligers tegemoet te komen. (aspirant) Beveiligers kunnen een cursus Beveiliging in de zorg volgen, waarbij zij het theorie-examen Basiskennis beveiliging in de zorg kunnen behalen. 

 

Deze cursus biedt precies wat zorginstellingen nodig hebben: goede en veilige zorg voor cliënten, zorgverleners en beveiligers. Met deze cursus bereid je je optimaal voor op het externe examen van de SVPB.

 

De SVPB neemt als enige examenorganisatie examens af voor een aantal beveiligingsdiploma’s en certificaten die zijn opgenomen als opleidingseisen in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (ministerie van Veiligheid en Justitie).

Inhoud cursus beveiliger in de zorg

De cursus bestaat uit 3 dagdelen.

 

Dagdeel 1:

 1. Inleiding op beveiliger in de zorg
 2. Competenties en beroepshouding
 3. Zorg in Nederland:
 • zorginstellingen
 • met wie werk je samen?
 • medische terminologie

 

Dagdeel 2:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Taken:
 • gastheer/gastvrouwtaken
 • dienstverlenende taken
 • preventieve taken
 • repressieve taken
 • baliewerkzaamheden
 • meldkamertaken
 • bezoekers ontvangen
 • begeleiden vervoer en transport
 • handhaven verkeer- en parkeerregels
 • zorg gerelateerde taken

 

Dagdeel 3:

 1. Strafbare feiten in zorginstellingen
 2. Ongewenst gedrag:
 • vormen van ongewenst gedrag
 • omgaan met ongewenst gedrag
 • omgaan met eigen emoties
 • waarden en normen
  3. Veilig werken:
 • hygiëne
 • besmettingsgevaar

duur cursus beveiliging in de zorg

3 dagdelen van 3 klokuren

locatie cursus beveiliger in de zorg

ROC van Twente

Wethouder Beverstraat 165

7543 BK Enschede

toelatingsvoorwaarden cursus beveiliger

Diploma Beveiliger (of een hieraan in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus gelijkgesteld diploma).

waardepapier cursus beveiliger in de zorg

Na afloop van de cursus leggen de deelnemers een extern examen af bij de SVPB. Bij succesvol afronden van het examen ontvang je het erkende certificaat Basiskennis Beveiliging in de zorg.

subsidiemogelijkheden

Voor deze opleiding kun je gebruik maken van het STAP-budget. Met deze regeling kun je jaarlijks tot € 1000,- subsidie ontvangen. Die kan je gebruiken om een opleiding, cursus of training te volgen. Je investeert daarmee in je ontwikkeling. En zo blijf je interessant voor werkgevers.

 

Ontdek of je in aanmerking komt voor een scholingscheque bij Twents Fonds voor Vakmanschap.

kosten

€ 495,-
Geen kosten bij inzet STAP-budget
Al onze cursussen, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

interesse?
Kosteloos bij
inzet STAP-budget
interesse?


Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten? Stel je vraag via de
mail of schrijf je direct in.
mail ons     meer informatie     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.