Herregistratie BIG - Klassikaal

introductie

Wil jij weer aan de slag als verpleegkundige maar ben je niet meer ingeschreven in het landelijke BIG-register? Of is het voor jou al langer geleden en moet je het hele programma doorlopen? Dan is klassikaal les iets voor jou. Je volgt alle Herregistratie BIG modules samen met anderen, met meer tijd en begeleiding van een docent. Omdat je in een groep de lessen volgt, ligt de prijs lager dan bij de los te volgen modules. Met dit scholingstraject ga je goed voorbereid naar het landelijke examen.


inhoud cursus

De wet BIG regelt via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen indirect de kwaliteit van zorg. Zorgvragers moeten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van zorgverleners. Hiervoor is het BIG-register ingericht. Hierin is vastgelegd op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Om BIG-geregistreerd te zijn en blijven, moet je voldoen aan de werkervaringseis uit de weg BIG. Voldoe je als verpleegkundige hier niet aan, dan dien je voor herregistratie een examen succesvol af te sluiten.  

In deze scholing wordt kennis en vaardigheden aangeboden die ook getoetst en geëxamineerd worden het in het landelijke BIG Herregistratie examen. Voor het aanmelden voor het landelijke examen verwijzen wij je naar de website herregistratiewetbig.nl

Het exameninstrument bestaat uit drie beoordelingsvormen met de volgende onderdelen: 

 • Kennisexamen 
 • Verpleegkundige vaardigheden 
 • Klinisch redeneren 

Alleen door alle drie examenonderdelen met een voldoende af te sluiten is herregistratie mogelijk. 

De examinering vindt gefaseerd plaats. Dit wil zeggen dat het met goed gevolg afleggen van het onderdeel kennisexamen voorwaardelijk is voor het uitvoeren van het onderdeel verpleegkundige vaardigheden. Het met goed gevolg afleggen van het onderdeel verpleegkundige vaardigheden is voorwaardelijk voor het uitvoeren van het examenonderdeel klinisch redeneren.  

In alle drie de beoordelingsvormen wordt kennis getoetst, op diverse niveaus. 

 

Wij bieden de scholing aan aansluitend op het examen in drie onderdelen. Dit doen wij op facultatieve wijze. Dit houdt in dat je een keuze kunt maken voor 1 of meerdere modules of dat je alle drie de modules gaat volgen. 

Module 1: Voorbereiding kennisexamen online 

In dit onderdeel van de scholing krijg je de mogelijkheid om verschillende kennistoetsen te maken waarin de werkprocessen van het kwalificatiedossier MBO-Verpeegkundige zijn verwerkt. Dit is flexibel in te zetten. Dus jij bepaalt wanneer je klaar bent voor de toets en dan krijg je toegang tot de toets. 

Module 2: Verpleegkudige vaardigheden 

Je kunt deelnemen aan een theoretisch gedeelte en een skills gedeelte. Je kunt een keuze maken welke verpleegtechnische vaardigheden je wilt volgen en wilt oefenen in een skills lokaal onder begeleiding van een docent / instructeur. Bij het examen wordt ook gewerkt met een rekenopgave. Je kunt ook gebruik maken van een module medisch rekenen met de mogelijkheid om een coach moment te plannen met een rekendocent.  

Module 3: Klinisch redeneren

 • Je kunt hier een module klinisch redeneren en verpleegkundige diagnose voor volgen. Hierin wordt aandacht besteed aan de verschillende branches en wordt het ‘zakboek’ geintegreerd.  
 • Dit is een scholing die blended wordt aangeboden. Je doorloopt zelfstandig de e-learning en volgt 1 contact moment van 4 klokuren 
 • Facultatief kun je deelnemen aan een oefen gesprek waarin een examengesprek wordt geoefend.  

duur

5 dagdelen les op woensdagmiddag 1x per 14 dagen


startdatum en locatie


 • Start datum 22-09-2021
  Prijs € 816,75
  Plaats Hengelo

kosten

Prijs: € 816,75 (inclusief BTW)

De prijs voor deze module/opleiding/cursus bedraagt €675,-  vrijgesteld van btw als je werkgever (zorgorganisatie) betaalt. Voor zorgorganisaties zijn de cursussen namelijk vrijgesteld van BTW. Vermeld s.v.p. bij opmerkingen dat jouw organisatie in aanmerking komt voor deze vrijstelling zodat wij dat kunnen verwerken op de factuur.

Subsidieaanvraag mogelijk bij Twents Fonds voor Vakmanschap.


toelatingsvoorwaarden

 • diploma A, B of Z verpleegkunde 
 • diploma hbo-V Verpleegkundige 
 • diploma mbo Verpleegkundige (niveau 4) volgens de kwalificatiestructuur vanaf 1997  
 • De kandidaat moet beschikken over een laptop

waardepapieren

Na de training kunt u het examen afleggen herregistratie big. Aanmelden kan bij het consortium via deze link: www.herregistratiewetbig.nl/informatie-voor-verpleegkundige


direct inschrijven
Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten? Stel je vraag via de
mail of schrijf je direct in.
mail ons     direct inschrijven     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.