Uk & Puk (voor medewerkers in de kinderopvang)

introductie

Deze cursus is bestemd voor medewerkers in de kinderopvang die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. Met het behalen van het certificaat van de cursus ben je toegerust om met kinderen met een VVE-indicatie te werken. Elke bijeenkomst wordt aandacht besteed aan jouw (leidster)vaardigheden als pedagogisch medewerker. Jij biedt kinderen emotionele ondersteuning, informatie en uitleg, structuur en grenzen. Tijdens het werken met de activiteiten oefen je ook met deze vaardigheden.

Op een speelse manier groeien en ontwikkelen. Dat kan met het VVE-programma Uk & Puk, een methode waarmee je opbrengstgericht kunt werken. Vanuit het spelen leren baby's, dreumesen en peuters van 0 tot 4 jaar op een organische manier nieuwe vaardigheden. Zo ontwikkelen ze zich breder en sneller. Het programma sluit goed aan op de belevingswereld van het kind: actief ontdekken, spelen en groeien. De inhoud is gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling.


inhoud cursus

Onderwerpen in de bijeenkomsten:

 • introductie Uk & Puk
 • planning en organisatie
 • vier dimensies van sociale ondersteuning
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • speelleeromgeving en themahoeken
 • spraak taalontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • werken met boeken
 • gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
 • observeren
 • ouderbetrokkenheid
 • rekenprikkels
 • hoe verder

opbouw cursus

In de cursus leer je in 13 bijeenkomsten om te werken met het Uk & Puk programma. Het Uk & Puk programma bestaat uit 10 thema's. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Deze zijn op maat ontwikkeld voor baby's, dreumesen en peuters. Hierdoor kun je zowel met horizontale als verticale groepen werken. Alle thema's komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Uitgangspunt is een basis in kennis en vaardigheden waar verder op doorgebouwd wordt.

Er wordt gestart met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van de pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Halverwege de cursus volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie.

Je wordt getraind volgens de richtlijnen van het door de CED-groep vastgestelde trainingstraject en je werkt met de Uk & Puk deelnemersmap. In dit portfolio geef je jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de cursus weer. Daarnaast vindt er op 4 momenten een groepsconsultatie plaats. Op deze avonden breng je in kleine groepjes elk een video-opname in die gezamenlijk besproken wordt, waarbij de docent en de deelnemers elkaar feedback geven. Er is veel ruimte om van elkaar te leren en om je ervaringen te delen.


duur

13 bijeenkomsten van 3 klokuren


studiebelasting

minimaal 2 uur per bijeenkomst.


startdatum en locatie


 • Start datum 02-03-2020
  Prijs € 1695,-
  Plaats Hengelo

kosten

Prijs: € 1695,- (exclusief BTW)

 • Uk & Puk deelnemersmap € 85,- exclusief btw

Eventuele aanschaf van lesmateriaal (bijvoorbeeld lesboeken) dien je zelf te bestellen. Endoor kan je adviseren over welke boeken je waar kan bestellen. 

 


toelatingsvoorwaarden

Om de cursus te kunnen volgen heb je nodig: een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 of een diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en een werk(ervarings)plek om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.

NB: de locatie/groep moet in het bezit zijn van de Activiteitenmap en de pop Puk.


waardepapieren

Certificaat Uk & Puk van de CED-groep


voorwaarden

De locatie/groep moet in het bezit zijn van de Activiteitenmap en de pop Puk.


direct inschrijven

waarom Endoor?

 • blended learning
 • wij kennen de regio
 • flexibel onderwijs
 • maatwerk
 • waardering van werkervaring
Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten? Stel je vraag via de
mail of schrijf je direct in.
mail ons     direct inschrijven     incompany
Deze opleiding
wordt ook incompany
aangeboden.