23-06-2020
| Arriva Coronamaatregelen

Ondanks de coronamaatregelen toch nieuwe buschauffeurs bij Arriva

In mei en december 2019 zijn twee groepen deelnemers gestart aan de opleiding tot buschauffeur bij Arriva. Dit traject is in samenwerking met Endoor, Arriva en ROC van Twente opgezet om nieuwe buschauffeurs op te leiden en zo het tekort aan buschauffeurs in te dammen.

 

De groep die in mei 2019 is gestart, zou in mei 2020 de opleiding afronden. Maar door de coronacrisis en de maatregelen die hieruit voortvloeiden, waren de partijen genoodzaakt de ‘normale’ activiteiten om te buigen naar activiteiten die voldoen aan de coronamaatregelen, zodat de groep toch de opleiding tot buschauffeur kon afronden.

 

De laatste fase van de mei-klas aangepast door coronamaatregelen

Herman: “De groep heeft in Tilburg les en daar was corona als eerst in het land. Dan kom je in een stuk onzekerheid. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de school en Arriva als organisatie. De laatste fase voor deze klas was het eindgesprek en de proeve van bekwaamheid. Omdat dit door de coronamaatregelen onmogelijk was om op de ‘normale’ manier uit te voeren, is het ROC van Twente om tafel gegaan met de examencommissie om te bepalen hoe we toch deze fase konden uitvoeren.”

 

Het eindgesprek en de proeve van bekwaamheid is online afgenomen

“Alle deelnemers hebben hun rijbewijs in het begin van de opleiding al gehaald en hebben intensief begeleiding gehad van de praktijkopleider bij het rijden op de bus. Het eindgesprek met de praktijkopleider, deelnemers en docent, heeft online plaatsgevonden via Microsoft Teams. Hier zijn we behoorlijk diep ingegaan op het rijden met de bus, omgaan met ongelukken en het nieuwe rijden. Hierbij is de uitspraak van de praktijkopleider ook essentieel omdat hij degene is die weet of de deelnemer een goede chauffeur is. Bij een positieve uitkomst van het eindgesprek hebben we de proeve van bekwaamheid ook online afgenomen via Microsoft Teams. Hier hebben we verschillende situaties nagebootst met behulp van video’s en gevraagd hoe de deelnemer hier als chauffeur mee om zou gaan.”

 

In deze blog vertellen Herman Kobes (ROC van Twente docent voor opleiding tot buschauffeur) en Sander Kavelaar (Arriva Coördinator voor het BBL-traject tot buschauffeur) over de bijzondere en effectieve wending die het traject heeft genomen door de coronacrisis.

Het traject is met succes afgerond

“Het resultaat is geweldig! Tien van de dertien deelnemers zijn geëxamineerd met een voldoende en zijn dus klaar om als buschauffeur bij Arriva aan de slag te gaan. De overige drie hebben door (medische) redenen nog niet genoeg praktijkuren gereden om examen te doen. We hebben alleen maar positieve berichten gehad en de meeste deelnemers hebben al een contract aangeboden gekregen van Arriva. Dat doe je niet als je er geen vertrouwen in hebt.”

We doen er alles aan om samen met Arriva een goede chauffeur af te leveren.
- Herman Kobes - ROC van Twente docent

De deelnemers staan vooral te trappelen om te beginnen

Het traject is ook gestart in het westen van het land in december 2019. Sander Kavelaar is bij deze klas nauw betrokken en vertelt: “De december-klas zit aan de start van de opleiding wat betekent dat veel deelnemers nog met het rijbewijs bezig zijn. Dit is helaas gestaakt door het CBR vanwege de coronacrisis. Hierdoor heeft de helft van de deelnemers vertraging opgelopen. Ook de praktijkuren die de deelnemers moeten maken voor diplomering, zullen ingehaald moeten worden. De groep die in december is gestart, krijgt via het ROC van Twente online les in het Nederlands en Engels. Deze vakken stonden normaal gesproken later in het jaar op de planning, maar zijn naar voren gehaald om toch verder te kunnen met de opleiding. De lessen en examinering van deze vakken zijn volledig via Microsoft Teams gegaan.

 

Arriva bus-simulator

Sinds begin april is de eerste bus-simulator bij Arriva geïnstalleerd op de vestiging Leiden waar de Arriva-rijschool is gevestigd. Deze simulator geeft de realiteit weer van hoe het is om te rijden in een bus. De leerling kan hier verkeershandelingen, verkeersinzicht en voertuigbeheersing trainen. Ook is het mogelijk om te oefenen tijdens verschillende weersomstandigheden, zoals gladde wegen en slecht zicht. De BBL-studenten hebben we tijdens het stagneren van het CBR een aantal uren ingepland op de simulator om zo het ‘gevoel’ te behouden van het rijden in een bus.

 

De groep die al wel een rijbewijs heeft gehaald vóór de coronamaatregelen, zijn inmiddels met de mentor op pad geweest om mee te draaien met de dienstregeling. Uiteraard zijn de nieuwe coronamaatregelen (1,5 meter) ingevoerd en zit de mentor niet naast de deelnemer, maar op minimaal 1,5 meter afstand. Op die manier kan deze groep toch verder met het maken van hun praktijkuren.

sim1 111936698585 sim2 111936698572
Ik ben erg blij met de goede contacten die we onderling hebben. Alles is buitengewoon goed en soepel geregeld.
- Sander Kavelaar - Coordinator Arriva

"Vooral de deelnemers die nog geen rijbewijs hebben gehaald zijn enthousiast en staan te popelen om hun rijopleiding af te ronden. We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk in orde te maken, maar we zijn afhankelijk van de rijscholen, het CBR en de maatregelen van het RIVM. Sinds 18 mei jl. zijn de rijscholen en het CBR weer opgestart en geven zij les en examen conform het RIVM. We hopen zo snel mogelijk weer nieuwe buschauffeurs te verwelkomen bij Arriva.”

 

Update:

IMG 20210217 WA 111914920985

Door de inspanning van alle partijen, is het de deelnemers toch gelukt, ondanks de coronamaatregelen, de opleiding tot buschauffeur succesvol af te ronden. De deelnemers hebben nu een mooi mbo-diploma op zak en zijn aan de slag bij Arriva Nederland als buschauffeur.

 

Herman vertelt: "We hebben het onderwijs en de kwaliteit ervan kunnen waarborgen ondanks de Corona maatregelen. De proeve van bekwaamheid en de eindgesprekken hebben we online afgenomen. De deelnemers hebben de stage-uren gewoon gemaakt, alleen door de lockdowns is dit wat uitgelopen. Ook rijexamens en rijlessen konden niet doorgaan, waardoor de diplomering nu in maart 2021 heeft plaatsgevonden in plaats van in december 2020. We zijn buitengewoon trots op de deelnemers dat zij hun enthousiasme niet hebben verloren en door hebben gezet!"